Open your eyes, free your mind

Atrocitati divine

42 de copii ucisi de ursi pentru ca au ras de chelia unui profet (Regi IV, 2:23-24)

23. De acolo s-a dus el la Betel. Şi cum mergea pe drum, au ieşit din cetate nişte copii şi s-au apucat să râdă de al zicând: „Hai, pleşuvule, hai!”
24. Iar el, întorcându-se şi văzându-i, i-a blestemat cu numele Domnului. Atunci, ieşind din pădure doi urşi, au sfâşiat din ei patruzeci şi doi de copii.

50.070 de oameni ucisi pentru ca unii au vazut chivotul Domnului (Regi I, 6:19)

19. Dar dintre oamenii din Betşemeş nu s-au bucurat fiii lui Iehonia că au văzut chivotul Domnului. şi a lovit Domnul pe locuitorii din Betşemeş, pentru că ei s-au uitat la chivotul Domnului, şi a ucis din popor cincizeci de mii şaptezeci de oameni. Atunci a plâns poporul, pentru că lovise Domnul poporul cu pedeapsă mare.

1 om ucis pentru ca n-a vrut sa bata un profet (?!!) (Regi III, 20:35-36)

35. Atunci un om din fiii proorocilor a zis către un prieten al său, după cuvântul Domnului: „Bate-mă!” Dar acesta nu s-a învoit să-l bată.
36. Atunci i-a zis: „Pentru că nu asculţi de glasul Domnului, iată, când vei pleca de lângă mine, te va ucide un leu”. Şi plecând omul acela de la el, l-a întâlnit un leu şi l-a ucis pe dânsul.

1 om ucis pentru ca a vrut sa protejeze chivotul Domnului (Regi II, 6:3-7)

3. Şi punând chivotul Domnului într-un car nou, l-au scos din casa lui Aminadab; iar fiii lui Aminadab, Uza şi Ahio, duceau carul cel nou.
4. Şi l-au adus cu chivotul Domnului din casa lui Aminadab cea de pe deal şi Ahio mergea înaintea chivotului Domnului.
5. Iar David şi toţi fiii lui Israel cântau înaintea Domnului din tot felul de instrumente muzicale de lemn de chiparos, din harpe, din psaltire, din timpane, din fluiere şi din chimvale.
6. Când însă au ajuns la aria lui Nachon, Uza şi-a întins mâinile sale spre chivotul Domnului ca să-l sprijine, şi s-a apucat de el, căci boii erau gata să-l răstoarne.
7. Domnul însă s-a mâniat pe Uza şi l-a lovit Dumnezeu chiar acolo pentru îndrăzneala lui şi a murit el acolo lingă chivotul Domnului.

1000 de oameni ucisi pentru ca Samson sa nu fie judecat pentru incendiere si uciderea a 30 de oameni (Judecatori 15:14-15)

14. Dar când s-a apropiat el de Lehi, Filistenii l-au întâmpinat cu strigăte. Atunci s-a coborât peste el Duhul Domnului şi funiile care erau peste mâinile lui s-au făcut ca nişte câlţi arşi de foc şi au căzut legăturile de pe mâinile lui.
15. Iar el găsind o falcă sănătoasă de asin, şi-a întins mâna, a luat-o şi a ucis cu ea o mie de oameni.

Petru ucide 2 persoane pentru ca nu dat apostolilor toti banii din vanzarea terenului propriu (Faptele Apostolilor 5:1-11). Credeai ca Noul Testament e mai breaz?

1. Iar un om, anume Anania, cu Safira, femeia lui, şi-a vândut ţarina.
2. Şi a dosit din preţ, ştiind şi femeia lui, şi aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor.
3. Iar Petru a zis: Anania, de ce a umplut satana inima ta, ca să minţi tu Duhului Sfânt şi să doseşti din preţul ţarinei?
4. Oare, păstrând-o, nu-ţi rămânea ţie, şi vândută nu era în stăpânirea ta? Pentru ce ai pus în inima ta lucrul acesta? N-ai minţit oamenilor, ci lui Dumnezeu.
5. Iar Anania, auzind aceste cuvinte, a căzut şi a murit. Şi frică mare i-a cuprins pe toţi care au auzit.
6. Şi sculându-se cei mai tineri, l-au înfăşurat şi, scoţându-l afară, l-au îngropat.
7. După un răstimp, ca de trei ceasuri, a intrat şi femeia lui, neştiind ce se întâmplase.
8. Iar Petru a zis către ea: Spune-mi dacă aţi vândut ţarina cu atât? Iar ea a zis: Da, cu atât.
9. Iar Petru a zis către ea: De ce v-aţi învoit voi să ispitiţi Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor scoate afară şi pe tine.
10. Şi ea a căzut îndată la picioarele lui Petru şi a murit. Şi intrând tinerii, au găsit-o moartă şi, scoţând-o afară, au îngropat-o lângă bărbatul ei.
11. Şi frică mare a cuprins toată Biserica şi pe toţi care au auzit acestea.

Genocid (Regi I 15:2-3)

2. Aşa zice Domnul Savaot: Adusu-Mi-am aminte de cele ce a făcut Amalec lui Israel, cum i s-a împotrivit în cale, când venea din Egipt.
3. Mergi acum şi bate pe Amalec şi pe Ierim şi nimiceşte toate ale lui. Să nu iei pentru tine nimic de la ei, ci nimiceşte şi dă blestemului toate câte are. Să nu-i cruţi, ci să dai morţii de la bărbat până la femeie, de la tânăr până la pruncul de sân, de la bou până la oaie, de la cămilă până la asin„.

Blestemati fie cei ce nu ucid (Ieremia 48:10)

10. Blestemat să fie tot cel ce face lucrurile Domnului cu nebăgare de seamă şi blestemat fie tot cel ce opreşte sabia lui de la sânge!

Fii lui Dan ii ucid pe altii pentru ca nu au primit o mostenire suficienta (Iosua Navi 19:48-49_

46. Me-Iarcon şi Haracon cu hotarele aproape de Iopi. S-a văzut însă că partea moştenirii fiilor lui Dan e mică pentru ei.
47. Atunci s-au dus fiii lui Dan cu război asupra Leşemului şi l-au împresurat, l-au lovit cu sabia şi l-au luat moştenire şi s-au aşezat pe el şi l-au numit Leşemul lui Dan, după numele lui Dan, tatăl lor.

Crima in 4 acte (Ieremia 15:1-4)

1. Şi mi-a zis iarăşi Domnul: „Chiar Moise şi Samuel de ar sta înaintea Mea, sufletul Meu tot nu s-ar îndupleca spre poporul acesta. Izgoneşte-i de la faţa Mea, ca să se ducă.
2. Iar de-ii vor zice: „Unde să ne ducem?” să le spui: Aşa zice Domnul: „Cel rânduit pentru moarte să se ducă la moarte, cel pentru sabie, la sabie, cel pentru foamete, la foamete, şi cel pentru robie, în robie!
3. Voi trimite asupra lor patru feluri de pedepse, zice Domnul: sabia, ca să-i taie, câinii, ca să-i sfâşie, păsările cerului şi fiarele câmpului, ca să-i piardă.
4. Şi-i voi da spre muncă la toate regatele pământului, pentru Manase, fiul lui Iezechia, regele lui Iuda, şi pentru cele ce a făcut el în Ierusalim.

Promisiune de ucidere (Iezechiel 35:7-9)

7. Voi face muntele Seir o singurătate şi un pustiu; voi nimici pe oricine străbate ţara.
8. Şi voi umple înălţimile lui de ucişii lui. Pe dealurile tale, în văile tale şi în toate văgăunile tale vor cădea răpuşi de sabie.
9. Te voi face pustiu veşnic şi în cetăţile tale nu vor mai trăi oameni, şi veţi şti că Eu sunt Domnul.

Si ingerii ucid, nu-i asa? (Iesirea 23:23)

23. Când va merge înaintea ta îngerul Meu, povăţuitorul tău, şi te va duce la Amorei, la Hetei, la Ferezei, ia Canaanei, la Gherghesei, la Hevei şi la Iebusei, şi-i voi stârpi pe aceştia de la faţa voastră,

Distrugerea cetatii Ai – 12.000 morti (Iosua Navi 8:1-29)

1. Atunci a zis Domnul către Iosua: „Nu te teme, nici nu te înspăimânta! Ia cu tine toţi bărbaţii buni de luptă şi, sculându-te, du-te la Ai. Iată Eu voi da în mâinile tale pe regele din Ai şi pe poporul lui, cetatea şi ţinutul lui.
2. Şi să faci cu Ai şi cu regele său tot ceea ce ai făcut cu Ierihonul şi cu regele lui. Numai prada lui şi dobitoacele lui împărţiţi-le între voi. Pune oameni la pândă înapoia cetăţii”.
3. Şi s-a sculat Iosua cu tot poporul bun de război, ca să meargă asupra cetăţii Ai. Şi a ales Iosua treizeci de mii de oameni viteji şi i-a trimis noaptea.
4. Acestora le-a poruncit şi le-a zis: „Luaţi seama să pândiţi înapoia cetăţii, să nu vă depărtaţi tare de cetate şi să fiţi cu toţii gata.
6. Şi când vor alerga după noi şi-i vom depărta de cetate, vor zice: „Iată fug de noi, ca prima dată”.
7. Şi când vom fugi noi de ei şi ei după noi, atunci voi să ieşiţi din ascunzătoare şi să cuprindeţi cetatea, că Domnul Dumnezeu o va da în mâinile voastre.
8. Iar după ce veţi prăda cetatea, să-i daţi foc; după cuvântul Domnului să faceţi. Iată eu vă poruncesc!”
9. Aşa i-a trimis Iosua şi ei s-au dus şi au stat la pândă între Betel şi Ai, spre apus de cetatea Ai. Iar Iosua a rămas în noaptea aceea în mijlocul poporului.
10. Şi, sculându-se dis-de-dimineaţă, Iosua a cercetat poporul şi s-a dus el şi bătrânii lui Israel în fruntea poporului spre Ai.
11. Şi tot poporul bun de luptă, care era cu el, a mers, a înaintat şi s-a apropiat de cetate pe partea de răsărit, iar pânda era în partea de apus a cetăţii. Şi a aşezat tabăra spre miazănoapte de Ai; iar între el şi Ai era o vale.
12. El luase ca la treizeci de mii de oameni şi-i pusese la pândă între Betel şi Ai, în partea de apus a cetăţii.
13. Iar poporul l-a aşezat tot într-o tabără, care se întindea în partea de miazănoapte a cetăţii, aşa încât coada taberei ajungea spre partea de apus a cetăţii. Şi a venit Iosua în noaptea aceea în mijlocul văii.
14. Şi când a văzut aceasta, regele din Ai s-a sculat îndată dis-de-dimineaţă, a ieşit înaintea lui Israel la luptă, el şi tot poporul lui, la un loc hotărât, în şes, şi nu ştia el că e o pândă asupra lui în spatele cetăţii.
15. Iar Iosua, ca şi cum ar fi fost învins, a fugit cu tot poporul pe calea dinspre pustiu.
16. Iar aceia au strigat tot poporul care era în cetate, ca să-i urmărească şi, urmărind ei pe fiii lui Israel, s-au depărtat de cetate.
17. Şi n-a rămas în Ai şi în Betel nici unul care să nu fi ieşit după Israel. Şi urmărind ei pe Israel, şi-au lăsat cetatea lor deschisă.
18. Atunci Domnul a zis către Iosua: „Întinde mâna ta cu suliţa asupra cetăţii Ai, căci o voi da în mâinile tale şi cei de la pândă vor ieşi numaidecât de la locul lor!” Şi şi-a întins Iosua mâna cu suliţa spre cetate.
19. Şi atunci cei ce şedeau la pândă sculându-se numaidecât de la locul lor, când şi-a întins el mâna, au alergat în cetate, au luat-o şi i-au dat repede foc.
20. Atunci, uitându-se locuitorii cetăţii Ai înapoi şi văzând fum ridicându-se din cetatea lor spre cer, nu mai aveau încotro fugi, căci poporul care fugea spre pustiu se întorsese împotriva celor ce-i urmăreau;
21. Şi Iosua şi tot Israelul, văzând că cei ce şezuseră în ascunzătoare luaseră cetatea şi că din cetate se urca fum spre cer, s-au întors înapoi şi au început să ucidă pe locuitorii din Ai.
22. Iar cei din cetate au ieşit în întâmpinarea lor, aşa că Aiţii se aflau în mijlocul taberei Israeliţilor, dintre în care unii veneau dintr-o parte, iar alţii din altă parte.
23. Şi i-au ucis aşa, încât n-a scăpat cu viaţă nici unul din ei. Iar pe regele din Ai l-au prins viu şi l-au adus la de Iosua.
24. După ce fiii lui Israel au ucis pe toţi bărbaţii din Ai, în câmpia dinspre pustiu şi dealurile unde aceştia îi urmăriseră, şi după ce aceştia au căzut toţi până la unul sub ascuţişul sabiei, Israeliţii s-au întors cu toţii asupra cetăţii Ai şi au lovit-o cu ascuţişul lui sabiei.
25. Iar toţi locuitorii din Ai, bărbaţi şi femei, care au căzut în ziua aceea au fost douăsprezece mii.
26. Şi Iosua nu şi-a lăsat în jos mâna sa, pe care o întinsese cu suliţa, până nu a dat pierzării pe toţi locuitorii din Ai.
27. Numai vitele şi prada cetăţii le-au împărţit fiii lui Israel între dânşii, după cuvântul Domnului pe care-l spusese Domnul lui Iosua.
28. Şi a ars Iosua cetatea Ai cu foc şi a făcut-o dărâmătură veşnică şi pustietate până în ziua de astăzi.
29. Iar pe regele din Ai l-a spânzurat de un copac unde a stat până seara; iar după asfinţitul soarelui a poruncit Iosua de au coborât trupul lui din copac şi l-au aruncat la porţile cetăţii şi au ridicat deasupra lui o movilă de pietre, care este până în şi ziua de astăzi.

Crimele de la Ierihon (Iosua Navi 6:20-21)

20. Atunci au trâmbiţat preoţii din trâmbiţe. Şi cum a auzit poporul glasul de trâmbiţă, a strigat tot poporul împreună cu glas tare şi puternic şi s-au prăbuşit toate zidurile împrejurul cetăţii până în temelie şi a intrat tot poporul în cetate, fiecare din partea unde era, şi au luat cetatea.
21. Şi au dat junghierii t
ot ce era în cetate: bărbaţi şi femei şi tineri şi bătrâni şi boi şi oi şi asini, tot au trecut prin ascuţişul sabiei.

Domnul degraba varsatoriu de sange ucide neamul lui Ieroboam (Regi III 14:9-16)

9. Tu însă ai întrecut în răutate pe toţi care au fost înaintea ta, căci te-ai dus şi ţi-ai făcut alţi dumnezei şi chipuri turnate, ca să Mă întărâţi la mânie, iar pe Mine M-ai aruncat înapoia ta.
10. Pentru aceasta voi aduce necazuri peste casa lui Ieroboam şi voi stârpi din casa lui Ieroboam pe toţi cei de parte bărbătească, rob sau liber în Israel, şi voi curăţa casa lui Ieroboam cum se mătură gunoiul, de rămâne curat.
11. Cine va muri dintre cei care sunt ai lui Ieroboam în cetate, pe acela câinii îl vor mânca; cine va muri în câmp, pe acela păsările cerului îl vor ciuguli, pentru că aşa a grăit Domnul.
12. Scoală-te dar, şi du-te la casa ta; şi îndată ce piciorul tău va călca în cetate, copilul va muri.
13. Şi-l vor plânge ton Israeliţii şi-l vor înmormânta; căci el singur dintre acei care sunt ai lui Ieroboam va fi îngropat în mormânt, fiindcă numai în el, din casa lui Ieroboam, s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel.
14. Şi îşi va aşeza Domnul un rege peste Israel care va nimici casa lui Ieroboam în acea zi. Dar când? Chiar acum începe necazul.
15. Şi va lovi Domnul pe Israel şi va fi el ca trestia, care se clatină în apă, şi va azvârli pe Israeliţi din acest pământ bun pe care l-a dat părinţilor lor şi-i va spulbera dincolo de Eufrat, pentru că ei şi-au făcut dumbrăvi închinate Astartei, întărâtând la mânie pe Domnul.
16. Domnul va vinde pe Israel pentru păcatele lui Ieroboam pe care el însuşi le-a făcut şi cu care a dus la păcat pe Israel”.

Alt genocid (Judecatori 20:46-48)

46. Iar toţi fiii lui Veniamin care au căzut în ziua aceea au fost douăzeci şi cinci de mii, purtători de sabie, şi toţi aceştia erau oameni voinici.
47. Şi au fugit cei ce scăpaseră în pustiu, la stânca lui Rimon, ca la şase sute de oameni şi au rămas acolo în muntele cel stâncos al lui Rimon patru luni.
48. Iar Israeliţii s-au întors la fiii lui Veniamin şi i-au lovit cu sabia în cetate: şi oameni şi vite şi tot ce au întâlnit în toate cetăţile şi toate cetăţile ce-au întâlnit în cale le-au ars cu foc.

Ingerul mortii loveste din nou (Regi IV 19:35)

35. În noaptea aceea s-a întâmplat că a ieşit îngerul Domnului şi a lovit în tabăra Asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii, şi când s-au sculat dimineaţa, iată erau peste tot numai trupuri moarte.

Ucide-ti aproapele din porunca divina (Iesirea 32:26-28)

26. A stat la intrarea taberei şi a zis: „Cine este pentru Domnul să vină la mine!” Şi s-au adunat la el toţi fiii lui Levi.
27. Iar Moise le-a zis: „Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Să-şi încingă fiecare din voi sabia sa la şold şi străbătând tabăra de la o intrare până la cealaltă, înainte şi înapoi, să ucidă fiecare pe fratele său, pe prietenul său şi pe aproapele său”.
28. Şi au făcut fiii lui Levi după cuvântul lui Moise. În ziua aceea au căzut din popor ca la trei mii de oameni.

Cei ce sunt de alta religie trebuie ucisi (Numeri 25:1-9)

1. Atunci s-a aşezat Israel în Sitim, dar poporul a început să se spurce, păcătuind cu fetele din Moab.
2. Că acestea îi chemau la jertfele idolilor lor şi mânca poporul din acele jertfe şi se închina la dumnezeii lor.
3. Aşa s-a lipit Israel de Baal-Peor, pentru care s-a aprins mânia lui Dumnezeu asupra lui Israel.
4. Şi a zis Domnul către Moise: „Ia pe toate căpeteniile poporului şi le spânzură de copaci pentru Domnul înainte de asfinţitul soarelui, ca să se abată de la Israel iuţimea mâniei Domnului”.
5. Atunci a zis Moise către judecătorii lui Israel: „Ucideţi fiecare pe oamenii voştri care s-au lipit de Baal-Peor”.
6. Dar iată oarecare din fiii lui Israel a venit şi a adus între fraţii săi o madianită, în ochii lui Moise şi în ochii întregii obşti a fiilor lui Israel, când plângeau ei la uşa cortului adunării.
7. Atunci Finees, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, văzând aceasta, s-a sculat din mijlocul obştii şi, luând în mână lancea sa,
8. A intrat după israelit în sălaş şi i-a străpuns pe amândoi, pe israelit şi pe femeie, în pântece; şi a încetat pedepsirea fiilor lui Israel.
9. Cei ce au murit de pedeapsa aceasta au fost douăzeci şi patru de mii.

Mica distruge un oras intreg populat de oameni pasnici (Judecatori 18:27-29)

27. Iar fiii lui Dan au luat ceea ce făcuse Mica şi pe preotul care era la el şi s-au dus la Laiş asupra unui popor liniştit şi fără grijă şi l-au ucis cu sabia şi cetatea au ars-o cu foc.
28. Şi n-a avut cine să-l ajute, căci era departe de Sidon şi nu avea legături cu nimeni. Cetatea aceasta se afla în valea cea din apropiere de Bet-Rehob. Şi au clădit din nou cetatea şi s-au aşezat în ea.
29. Apoi au pus numele cetăţii Dan, după numele străbunului lor Dan, fiul lui Israel; mai înainte însă numele cetăţii era Laiş.

Uciderea celor din Babilon (Ieremia 50:21-22)

21. Ridică-te împotriva ţării Merataim, împotriva ţării Răzvrătirii şi împotriva locuitorilor din Pecod, ţara pedepsirii! Pustieşte şi nimiceşte, zice Domnul, şi fă tot ce ţi-am poruncit!
22. Strigăte de război se aud în toată ţara şi prăpădul este mare!

Nota: Textele sunt preluate de pe site-ul bibliaortodoxa.ro

Dupa toate aceste dovezi mai ca-ti vine sa iei cartile de istorie si sa scrii „cel Blajin” dupa cuvantul „Hitler”.

89 Responses to “Atrocitati divine”

 1. ana spune:

  Logo,oamenii de stiinta au afirmat cum ca chivotul ala de legi ar fi fost ceva incarcat de curent electric,un transformator,ceva de genul asta….altii au inaintat afirmatia ca ar fi fost un aparat de emisie-receptie…si cine stie cate mii de volti erau acolo,ca doar de aia il transportau pe o targa de lemn facuta intr-un anume fel si aia care se apropiau de el si il manuiau trebuiau sa fie incaltati nu stiu cum…..asa ca de aia se zice ca cine atingea magaoaia era trasnit de Al de Sus,adica se curenta si crapa instant…Io asa am inteles si auzit!

 2. logosfera spune:

  @ana
  Deci Dumnezeu nu exista. Exista doar fenomene naturale, explicabile si nu necunoscute cai ale Domnului. Daca este asa cum spui tu, asta demonstreaza falsitatea religiei. De parca mai era nevoie de inca o dovada in acest sens.

 3. paganu spune:

  Pai chiar n-are importanta daca respectivul chivot era o baterie supradimensionata sau nu, n-are importanta nici daca cele de mai sus au avut loc intr-adevar sau nu. Are, in schimb, importanta ca „religia iubirii” are o pramatie de Dumnezeu de soiul asta.

 4. ana spune:

  Mdap,am inteles ideea ta…:-D.Eu doar vroiam sa accentuez de ce mureau persoanele alea asa rapid cand atingeau chivotul…din cele citite,vazute si auzite de mine….asta!:-D

 5. claude spune:

  @logosfera
  Jur pe rosu ca apreciez efortul tau de a arata adevarata fata a crestinismului, iar intimplarea face sa fiu ateu, dar mi-e teama ca abordarea din postul asta nu e tocmai reusita(sorry!). Un rau voitor ar putea aduna numerele victimelor din pasajele tale si ti-ar putea raspunde:”Un fleac. Hitler a omorit 6 milioane de evrei”.
  Altfel, e impresionant efortul pe care il depui(sinceramente).

  • Scepticul spune:

   Esti sigur ca erau sase milioane ? Am incercat doar sa numar cate un numar pe secunda si … Armata germana cand mai lupta daca pierdea timpul sa scotoceasca dupa perciunatii nasosi , sa-i verifice daca sant sau nu jidani … sa-i alinieze , sa-i glontuiasca , sa-i ingroape …etc …
   Sant 74400 de secunde pe zi …
   Sant 744 000 de secunde in zece zile …
   Sant 7 440 000 de secunde in 100 de zile …
   Deci presupunand ca jidanii stateau gata pregatiti , porcoi peste gramada , armata germana ar fi trebuit sa tot impuste la ei trei luni din cei sase ani de razboi non stop cate unul pe secunda … In razboiul ala … Armata nu mai avea si alte treburi de facut …
   Hitler era evreu var cu Rothschield … Gagica lui era evreica Eva Braun … De ce si-ar fi ucis un jidan spurcat conationalii ? Mai au jidanii (tiganii) khazari minciuni cu care sa spurce lumea ?

 6. logosfera spune:

  @claude
  Mda, Hitler castiga daca numeri victimele facute din ordinul lui. Daca e sa numeri insa victimele provocate de actiunea directa… Nu am pus la socoteala Potopul. Nu mai spun ce se intampla cand faci calculele procentual (la potop a murit 99,9% din populatie).
  Si de fapt, scopul postului nu a fost sa arat ca Dumnezeu e mai rau sau mai bun ca Hitler, ci ca e o ineptie sa spui ca e bun.

 7. radu spune:

  @logosfera… in primul rand, pe vremea aia, nu prea ai de unde sa stii cat inseamna 99.9% din populatie…si sunt sanse foarte mari ca acest procent sa insemne mult mai putin decat 6 milioane…dar nu asta e important. nu inteleg de ce incerci asa tare sa demontezi proiectia lui Dumnezeu in judecata si simbolistica omului, dar am un lucru de adaugat. nu cred ca Dumnezeu poate fi judecat astfel, prin cantarirea si rascantarirea diferitelor pasaje din Biblie. Dumnezeu nu poate fi cuprins cu mintea, ci doar cu sufletul,iar batalia se da in alta parte…

 8. radu spune:

  Nu cred ca trebuie sa judeci fiecare moarte in parte, pentru ca daca sa stam sa judecam asa, Dumnezeu decide mortile tuturor.Si moartea mea si moartea ta.Prin urmare,El oricum ne va omori pe toti. nu cred ca e bine sa ne impotmolim in semnificatia usoara si superficiala a mortii… daca pornim de la presupunerea ca Dumnezeu exista asa cum ni-l expune Biblia, nu gasim nicio contradictie , cel putin pe firul asta. Si-apoi intamplarile din Biblie sunt pur simbolice. Ele sunt facute nu pentru realitatea prezentata ca document, cat pentru semnificatia care trebuie smulsa de aici. Si totusi, intamplarile pe care ni le-ai prezentat (si iti multumim pentru efortul , pt care prea putini se preocupa in ziua de azi, studierea Bibliei), pot fi interpretate foarte usor si contra. Dupa cum am mai spus, Dumnezeu nu trebuie gasit cu judecata, ci cu sufletul. Odata cunoscuta revelatia dumnezeiasca, Biblia vine doar cu o completare logica pt ratiunea omului, pentru ca acesta sa-l primeasca complet pe Dumnezeu. Ratiunea, insotita doar de ratiune si atat, da gres. Scurtcircuiteaza, cade, staruie, reinventeaza sisteme, pe baza carora judeca, poate da si rezultate pro si contra. Judecata fara credinta este prea putin, logosfera, este prea putin pt impuritatea omului.Impuritate intuita la diferite niveluri de toate culturile pamantului( fie ca e structurata pt paradoxul bine-rau, trup-spirit, viata-moarte, ratiune-sentiment).
  Cu sinceritate si prietenie,
  Radu.

 9. claude spune:

  @logosfera
  Te rog mult sa observi ca in comentariul meu n-am vorbit de „scopul postului tau”, ci de „armele alese” pentru ati demonstra ideea. Pentru mine(cum probabil ai citit pe blogul meu, si iti multumesc ca ai lasat un comentariu) raul credintei intr-un dzeu biblic merge mult mai departe de crimele oribile la care isi indeamna credinciosii(cel putin in vechiul testament). Intr-un post ma refeream la privarea de „rationalitate”, la „blinfolding most of the earth population”, care in umila mea opinia mea e raul absolut(criminali „marunti” au fost si vor fi intotdeauna).
  Oricum, in continuare cred ca faci o treaba foarte buna pe blogul tau, dar as mai condensa mesajul in locul tau(iar daca reactia ta e: wtf are you to tell me what to do on my blog? raspunsul meu e :Have a good life!I’m just a reader.)

 10. logosfera spune:

  @claude
  Nu sunt dogmatic si nu cred ca sunt „fallacy-proof”, asa ca poti sa-mi spui ce sa fac pe blogul meu. Daca o sa fac ramane la latitudinea mea 🙂
  Privarea de rationalitate este cea mai mare „crima” a religiei. Absolut de acord. Parafrazand o expresie celebra „Religia nu ucide oameni, oamenii ucid oameni”.

 11. logosfera spune:

  @radu
  Daca Dumnezeu nu poate fi judecat cu mintea ar trebui sa le spunem tuturor apologetilor ca mananca rahat, nu? Ar trebui sa aruncam la gunoi inclusiv Biblia (de ce ar scrie Dumnezeu o asemenea carte daca nu pentru a fi inteles?). Ma tem insa ca in tu vrei „sa ai si tortul dar sa-l si maninci”. Tu vrei sa crezi si in Dumnezeu, dar si in Biblie. Fara Biblie nu ai avea unde sa te uiti pentru a vedea „dovezile” (da, ratiunea isi cere drepturile) pentru zeul care vrei sa existe. In absenta Biblie ai putea fi cel mult un deist.

  Apoi, eu nu contest prin acest blog existenta lui Dumnezeu ci a zeului Biblic. Pentru tine insa sunt unul si acelasi lucru.

  E o tactica marsava sa spui „Dumnezeu” si sa te gandesti la „Dumnezeul crestin”. Sper ca doar repeti ce ti-au spus altii si ca nu e o manevra constienta. Ca sa intelegi ce vreau sa spun, am sa detaliez. Tu nu crezi in Allah, corect? Ce-ai spune daca un musulman ti-ar spune exact ce mi-ai spus tu inlocuind in text cuvantul „Dumnezeu” cu „Allah”. Cuvantul „Allah” inseamna „Dumnezeu” deci aproape ca nici nu e vorba de o inlocuire. Te-ar „misca” in vreun fel „rationamentul” lui? Nu, pentru ca Allah inseamna, pentru tine, „Dumnezeul musulman”. Iar problema se schimba. Atunci ai vrea ca musulmanul sa-ti raspunda la intrebarea „De ce sa cred in zeul tau, din atatia mii de zei posibili?”. Si nu oricum. Ci rational.

  PS: te rog nu ma dezamagi spunand ca zeul crestinilor si cel al musulmanilor e acelasi. Asa cum un pix rosu nu poate fi acelasi cu un pix albastru, tot asa un zeu care are un fiu nu poate fi acelasi cu un zeu care nu are un fiu.

 12. radu spune:

  Te pripesti cu raspunsul tau, sa stii ca pot sa fac distinctia foarte bine intre Dumnezeu si Dumnezeul Biblic. Imi cer scuze ca sunt „intrusul” pe blogul asta, unde contradictiile nu prea sunt agreate;))( o prietena mi-a spus ca de obicei blogurile sunt pentru pupat in fund, mai mult). Dar totusi, daca te intereseaza, pentru mine da, este unul si aceeasi persoana. Ceea ce vreau eu sa spun, ca Biblia nu ofera un raspuns pentru Dumnezeu IN PRIMA INSTANTA. Daca ar fi asa, atunci toata lumea, cu un fir de gandire decent si logic, ar avea o parere usoara despre Dumnezeu. Ar fi prea usor.Ar spune „da ba, uite ce nasol e asta, a omorat multi de tot, si e naspa sa omori multi…”( asta fiind varianta voastra).
  Asadar, si citeste cu atentie, omul este o fiinta mult prea impura pentru ca doar judecata sa-i satisfaca toate planurile pe care este situata fiinta lui, la diferite niveluri. Si dupa cum am mai spus o data, toate civilizatiile au intuit asta. De la europenii nostri bieti prin Platon, pana la traditiile antice chineze. Parerea mea este ca,(si da, o fac din manevra proprie, si nu m-a manipulat nimeni) si permite-mi sa te contrazic, judecata simpla bazata doar pe judecata da gres.Apologetii fac o judecata bazata pe o alta judecata, si anume pe un alt rationament, pe un sistem de idei ales.Ei fac treaba buna, n-a zis nimeni nimic, dar privitor la un sistem de idei, si atat. Este valabil pentru domeniul ales, si nicidecum pentru un domeniu atat de obiectiv, universal, vital cum este problema lui Dumnezeu. Este ca Uroborosul, daca vrei, care isi mananca singur coada. Dar cred ca asta nu poate dura la nesfarsit, si se ajunge sigur la autodistrguere( in speta, la contradictii, si concluzii pripite si gresite). De-asta este atat de discutata problema lui Dumnezeu, s-a ajuns prea mult la concluzii diferite, si judecata colectiva este derizorie, duce in toate partile. Altfel spus, nu ne lamureste cu nimic. Ala zice una, ala alta, multi filosofi s-au razgandit in pragul mortii, si de frica, si au admis ca Dumnezeu exista:))……… Asta e trist. Ce vreau eu sa spun, si asta e prezent ca prima lectie in orice caiet de clasa a 5-a de religie (nu vreau sa va jignesc.. chiar nu o fac, dar vreau sa ma intelegeti),ca in PRIMA INSTANTA, Dumnezeu trebuie cunoscut de om prin REVELATIE. Se numeste Revelatie Dumnezeiasca. Sunt cateva feluri de cunoastere, dupa parerea mea. Primul se numeste ca fiind „prin analiza” si celalalt ” prin revelare”. Daca analiza studiaza si ajunge incet,incet la concluzie, pe baza conectorilor logici, atunci revelatia reprezinta un val de cunoastere. Cert este ca e un val de cunoastere care vine complet, tot odata, fara sa fragmenteze nimic.(Stiinta din ziua de azi mi se pare cam defectuoasa, fragmenteaza, clasifica, si imparte atat de mult, incat e imposibil ca omul sa nu invete din ce in ce mai putine..). Abia asa, prin revelatie, Dumnezeu fiind inteles cu sufletul, si avand cu adevarat nevoie de El pe tonuri afective, creand fondul de SUBIECTIVITATE necesar, abia apoi, IN A DOUA INSTANTA, se poate construi judecata Lui. Care vine ca o completare a ceea ce este Biblia. Biblia ne ajuta extrem de mult. Ea este jumatatea constiintei noastre dumnezeiesti, pe langa cea afectiva. Asta e parerea mea. Da, am pomenit de subiectivitate, si da, da Logosfera, Dumnezeu nu poate fi cunoscut in colectivitate. Tocmai de asta, se moare, se naste, si raspunsul, din punct de vedere colectiv nu exista. In interiorul manastirii este altceva. Intrebarea inca persista in exteriorul ei. De ce? Pentru ca nu cautam unde trebuie, si dupa parerea mea, Dumnezeu nu se ajunge doar cu gandul la o discutie publica, sau pe un blog, la fel de bine. Este imposibil, pentru ca doar nu iti inchipui, ca la sfarsit ne trezim cu chestii de genul „da ba, inainte nu credeam ,ca n-avea cum, dar acum ca am discutat cu voi cred ca exista. A fost tare argumentul ala al lui, altfel nu credeam…”. Sper ca nu v-am plictisit, si sper sa nu ma mai jigniti cu distinctii de genul Dumnezeu, si Dumnezeu Biblic.;)) Dar, cel ce gaseste alt raspuns despre propriul lui Dumnezeu, sa o faca fondat pe propriul suflet, si nu doar de dragul negarii Bibliei. Nu va impotmoliti in semnificatia usoara a mortii, totusi, sunt convins ca puteti sa nu faceti asta.Atat spun. Pentru tine, Logosfera, iti port altfel de respect pt blogul tau, chiar daca devine unul al ateilor, pentru ca te salvezi prin rafinament si intelepciune, totusi.

 13. logosfera spune:

  Blogul asta este pentru discutii. Nu am cenzurat nici un comentariu pana acum (ma rog exista un sistem anti-spam care ar fi putut-o face fara stiinta mea). Dar nu vad consistenta argumentelor crestine (nu mai vorbesc aici de corespondenta lor cu realitatea). Din punct de vedere crestin e rau sa ucizi orice ar fi (morala absoluta remember) asa incat eu doar intreb: „daca crima e ceva rau, atunci de ce zeul vostru bun?” sau „daca crima nu e ceva rau la modul absolut, poruncile sunt o facatura”. Faptul ca nu accept rationalizari care sunt inconsistente fie intern, fie cu conceptia (crestina) despre lume in care este emisa, fie cu realitatea nu inseamna ca vreau laude pe blogul asta.

  „omul este o fiinta mult prea impura” este una din ipotezele utilizate pentru a-ti construi rationamentul. Lasand la o parte semnificatia „dubioasa” a afirmatiei, ipoteza aia nu-si gaseste justificare decat in Biblie (sau Coran sau alte carti sfinte).
  Argumentatia intre doua persoane presupune acceptarea acelorasi premise. Cum eu nu sunt de acord cu premisa ta rationamentul nu este valid.
  Rationamentele sunt tot timpul de forma „daca X atunci Y”. Rationamentul tau este” daca omul este o fiinta impura” atunci… Y. Aceasta ipoteza nu face parte din vederea mea asupra lumi asa ca tot ce urmeaza dupa ea e… nul.
  De asemenea, revelatia ca metoda de cunoastere este foarte problematica. Presupune ca in spatele Adevarului se afla o constiinta care decide cand si cui sa i se arate. Eu cred ca Adevarul nu are o constiinta si „sta la vedere”. E treaba noastra sa-l cautam, sa-l descifram si sa-l intelegem. Cu mintea. Apoi daca constiinta din spatele adevarului a decis sa se arate unora (sfinti parinti sau nu) poate s-o faca si in cazul meu daca vrea. N-o opreste nimeni. Deci cu zeul tau ar trebui sa vorbesti legat de faptul ca eu nu vad Adevarul, nu cu mine.
  Legat de revelatii, toate bisericile le condamna atunci cand nu le convine. Pentru ca daca cobori stacheta cunoasterii (standardele pentru determinarea adevarului) la nivelul revelatiei atunci trebuie sa accepti posibilitatea altor adevaruri care sunt in contradictie cu al tau. De fapt a crede revelatia altuia inseamna a-l crede pe celalalt pe cuvant. Iar a crede revelatia ta inseamna a te crede buricul pamantului. Nu sunt nici atat de credul si nici atat de important ca sa adera la epistemologia autoritariva/revelativa/supranaturalista.

  Inainte de a-mi spune unde ma poate duce acceptarea revelatiei, trebuie sa ma convingi ca revelatia ma poate duce undeva.

 14. radu spune:

  Sunt bucuros totusi ca ramane comentariul meu. Il va intelege cel care are urechi de auzit, si nu si le acopera clasificandu-l nul. Nu crezi in paradoxul pe care e structurat omul? Nu stiu, Logosfera, eu iti pot povesti ce cred eu, si ai dreptate- daca nu avem aceleasi premise, e greu. Aici ramane un lucru care tine tot de intuitia fiecaruia.Ce ti-am expus eu, tot ganduri si ratiune ramane. Eu am nevoie sa cred, si cred cu toata convingerea si puterea, ca nu tot ceea ce simt se refera la psihic, sau biologic. Iarasi depinde de ce sistem iti alegi. Ar fi trist sa fie asa, din punctul meu de vedere, si sunt fericit ca ulterior mi se confirma ca fiind buna alegerea facuta. Ulterior insemnand ca imi pot explica oricand filosofic si biblic existenta Lui. Este o chestiune de intuitie aici, dupa parerea mea, iar daca nu te deschizi, chiar si „coborand stacheta”, asa cum spui tu, nu ai nicio sansa. Esti prea rational si orgolios.Te folosesti de inteligenta deosebita si de filosofia nu accesibila pentru toti pentru a-L atinge pe El. Te afunzi in asta, ca intr-un labirint fara iesire, dovada ca principiile noastre sunt de negasit ca fiind concurente. Ti-am zis, stiinta fragmenteaza prea mult, si niciodata nu vei putea cunoaste tot. Pentru mine, asta e un gand cat se poate de deprimant, si am renuntat sa fiu excesiv de rational. Pentru ca nu pot cunoaste nimic absolut pe calea asta. Sfatul meu sincer, e sa incerci sa incepi altfel. Sa incercam sa o luam altfel totusi. Daca Dumnezeu ar exista, ar trebui sa acorde oamenilor sanse egale sa-L ajunga. Inteligenta impartita intr-un mod inegal nu ajuta deloc ideea asta. Iar tu tocmai prin asta te justifici. In schimb, oricine are suflet, si oricine Il poate simti in felul asta. Premisele trebuiesc sa fie aceleasi pentru toata lumea. Altfel, unde ajungem? N-ar fi corect.

 15. logosfera spune:

  Intuitia este supra-evaluata. Nici nu cred ca prin „intuitie” noi doi intelegem acelasi lucru. Pentru tine poate este ceva de neinteles, „sentimentul ca stii”. Pentru mine nu. Intuitia vine tot din ratiune, dar nu din cea constientizata. Creierul este o masina computationala, iar intuitiile sunt calculele facute in subconstient care ies la iveala. Este ca atunci cand te straduiesti sa gasesti rezolvarea unei probleme si „ti se aprinde becul”. Dar becul ala nu se aprinde pentru ca cineva din afara da drumul la curent ci pentru ca tu, prin propriile eforturi, te-ai chinuit sa inveti, sa intelegi si sa dezlegi misterul. Matematicienii au intuitii matematice, compozitorii au intuitii auditive etc. Intuitia e tot un proces rational pe care constientul il valideaza sau nu.
  Te repeti afirmand ca „vrei sa crezi”, „ai nevoie sa crezi” intr-un zeu. Eu nu vreau sa cred nimic. Vreau sa cunosc realitatea, indiferent cat de nedreapta este ea. Din punctul asta de vedere eu sunt cel care cauta Adevarul desi stie ca nu-l va gasi niciodata (asta ca sa-ti raspund si la acuzatia ca nu voi cunoaste tot), iar tu crezi ca-l detii deja fara sa-l fi cautat cu adevarat (nu poti cauta cu adevarat Adevarul pornind de la premisa ca trebuie sa fie „placut”).

  Legat de faptul ca inteligenta este impartita in mod inegal, iar argumentezi din punctul tau de vedere. Inteligenta nu este impartita caci nu exista o constiinta care s-o imparta. In sistemul meu de valori nu exista o inconsistenta intre inexistenta zeului si repartizarea inegala a inteligentei. In schimb este o inconsistenta intre un zeu care vrea sa fie inteles (si da pricepator tuturor) si lipsa de egalitate a pricepatorilor. Inteligenta nu ajuta causa ta, nu a mea. Sufletul este tot o manifestare a creierului. Iar problema inegalitatilor existente la nivelul dotarii inteligentei raman si la nivel „sufletesc” (acest nivel nu cred ca exista, dar de dragul discutiei il accept): exista psihopati, exista oameni lipsiti de empatie, exista oameni care nu simt durerea si atunci nu-si pot imagina durerea altora etc.

  PS: cand spun ca nu exista nivel „sufletesc” incerc sa ma refer la ceea ce spui tu prin suflet. Cuvantul exista si in dictionarul meu dar are o alta definitie. Asta ca sa nu ma acuzi ca nu cred in suflet.
  PS2: filozofic nu exista argumente pentru existenta zeului biblic. Poate doar a unui zeu indefinit ca cel deist. Spre exemplu argumentul primei cauze nu vorbeste de o cauza prima constienta, care are un fiu pe nume Isus blah…blah… ci se opreste la a demonstra existenta unei prime cauze (cum o fi ea… nu vom afla niciodata).

 16. claude spune:

  @radu
  Doar de curiozitate: cum explici prezenta raului intr-o lume cu un dzeu atotputernic si bun?

 17. Silviu Sh spune:

  Ai scris atatea texte din biblie, asa ca tot cu un verset din Bibile voi raspunde si eu :
  Romani 9:20 Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa?”
  Romani 9:21 Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?

  Exemplific din nou cu

 18. radu spune:

  @claude
  Suferinta primita nu este un lucru rau. Este un lucru negativ dupa prima judecata, cea superficiala, dar fara suferinta, omul este mort. Suferinta este singura care intretine viata spirituala.
  Ceea ce voi numiti negativ si rau, eu prefer a numi mod de primire a suferintei, si traim intr-o lume unde nimic nu este pus la intamplare. Pana si fortele raului isi au locul, iar totul contribuie in mod egal la initierea noastra.La initierea, dezvoltarea spre noi ca si cei cu sufletul cizelat, chiar si prin suferinta, care are roluri mult mai profunde si mai eficiente decat oricare alt mod.
  @logosfera
  Adevarul suprem? Eu cred ca se muleaza pe fiecare, dupa chipul si asemanarea lui. Atata vreme cat eu vad ceea ce sunt, am dreptul sa cred ca el este placut. Altfel, imi fac viata grea singur. Ai vazut „La vita e bella”? Ar trebui sa te uiti, e o capodopera. Este vorba despre un tip, care saracul a primit tot ce era mai rau pe lume. Fiind evreu, a fost capturat si dus intr-un lagar impreuna cu fiul si sotia lui. Si in ciuda a ceea ce a primit, a reusit sa se tina tare si sa aiba o moarte demna. Este exemplul suprem de putere interioara, cautam prea mult in exterior ca sa uitam ce avem in interior. Cred ca obiectivitatea intinsa la extrem nu duce la nimic. Iar pe tine, decat obiectiv, mai degraba te vad putin intins spre „contra”. Eu vad Adevarul ca fiind nu placut, ci extraordinar de frumos, corect, senzational, care iti rezerva fericirea daca indraznesti doar sa il vezi. Si asta pentru ca sunt un iubitor de frumos, si nu cum ar zice oricine , ci in adevaratul sens al cuvantului.

 19. radu spune:

  Cat despre existenta sufletului, am studiat si eu…Stiu ca fericirea se poate localiza usor in creier, ca depinde de secretia a nu stiu ce serotonine etc,etc. Dar prefer sa cred versiunea mea, pentru ca sunt foarte sigur pe ceea ce am simtit, mai sigur decat oricare explicatie stiintifica a unui tip sceptic in halat alb. Cred ca e o mare greseala sa crezi ceea ce spun altii, oricat de sigur si de CONCRET ar parea, in loc sa-ti urmezi calea propriei tale fiinte. Incerci cheia universala care e trecuta prin mainile tuturor, facuta in asa fel incat sa se potriveasca pentru toti, si prin urmare nu e asa grozava pentru tine. Prefer sa o gasesc pe a mea, chiar daca e mult mai greu, pentru ca si rasplata este pe masura. Si cred eu, nu ma aleg doar cu judecata fragmentata. Alaturi de Dumnezeu sunt mai puternic decat oricine, si viata mea isi va gasi ecou chiar si in moarte. Nu stiu de ce, cel care crede este luat drept un naiv si un ignorant, cand lucrurile ar putea sa stea la fel de bine invers. Diferenta este una singura, si anume faptul ca filosoful rece ramane depasit de propria conditie, si risca sa nu ramana impacat cu propria soarta, in timp ce iubitorul de frumos, si prin urmare, si de Dumnezeu ramane fericit cu adevarat, asadar atotcunoscator.

 20. Armand K. spune:

  >>>”prefer sa cred versiunea mea, pentru ca sunt foarte sigur pe ceea ce am simtit, mai sigur decat oricare explicatie stiintifica a unui tip sceptic in halat alb.”

  Asta-i explicaţia unuia care se crede Napoleon şi nu vede nimic în neregulă cu asta.

 21. logosfera spune:

  @silviush
  Binenteles ca olarul are drept pe lutul lui dar…
  1. lutul nu sufera daca il modelezi (cumva crezi ca nu exista suferinta?)
  2. olarul nu cere vasului de lut sa i se inchine
  3. olarii sunt de toate felurile: betivi, prosti, inculti, nesimtiti. Ar fi o prostie ca vasul de lut sa se bata cu pumnul in piept in fata altor vase de lut si sa spuna „Bah… olarul meu e impecabil bah… e virgin, nu bea, nu fumeaza, n-o bate pe nevasta-sa, si nu exista alti olari in afara de el”
  Analogia biblica e departe de a fi completa. Asa ca nu poate constitui un argument.

 22. logosfera spune:

  @radu
  Vezi, tu nu vrei sa cunosti realitatea in orice conditii. Daca iti convine ce-ti arata realitatea bine, daca nu alegi sa crezi ce vrei tu. Asta nu e atitudinea unui om care cauta Adevarul ci Placerea. Nu e nici o diferenta intre tine si un drogat care, face orice pentru placere si nu-l intereseaza ca halucinatiile de dupa injectare nu sunt reale. El vrea sa se simta bine.
  Scuze, dar nu sunt interesat de asa ceva. Bafta in continuare!

 23. radu spune:

  @ Armand K.
  Nu e chiar asa, si am explicat mai jos de ce. Se pare ca am cam socat cu ceea ce am zis. Vreau sa spun ca suntem prea grabiti sa adoptam chipul comun al tuturor, in loc sa ne regasim pe noi insine.Nu stiu daca tine neaparat de prea multa mandrie sau ceva de genul. Eu cred ca nu, pentru ca lucrez la lucrurile astea de mult timp si incerc sa mi le sufoc cat pot. Dar la egoism nu poti sa renunti niciodata, ca sa faci asta complet inseamna sa renunti la tine cu totul. Pana la urma m-am nascut in carapacea asta numita Radu, si trebuie sa fac totul sa iasa bine pentru el, mai intai.

  Succes si tie Logosfera in ceea ce numesti tu realitate si „evidenta”. Cauti evidenta, si cu ea ramai,(desi, si din punctul asta de vedere poti fi combatut foarte usor) si gresesti daca spui ca oamenii cei mai destepti sunt atei, dimpotriva. Aia mai destepti cred in Dumnezeu, pentru ca sunt in stare sa cunoasca si alte fete ale realitatii- vazute de tine cruda( in sensul de neprelucrata) si superficiala.
  Daca nu poti gasi cu gandul o viziune care tinde sa fie profunda si sa nu se confunde cu cea a „celorlalti multi”( cea pe care operezi tu) e destul de grav.Cel putin pentru cineva cu pretentiile tale. Nu stiu. Si este o diferenta de la cer la pamant intre un drogat si un „iubitor de frumos”. Diferenta pe care iar nu o sesizezi. Si e trist. E pacat sa intelegi drog din ceea ce eu spun „esti ceea ce vezi”;)).

  Cred ca incepi sa-ti dai seama ca ai gresit. Un filosof din Grecia antica , foarte mandru, care se credea atotcunoscator a afirmat intr-o zi ca omul a devenit un animal fara pene pe doua picioare. Atunci a venit un altul, cu un pui, pe care l-a ras si l-a pus in fata primului- „Iata filosoful dumitale!”. Cam asa si cu tine..Ce pot sa spun, decat succes si tie?!

 24. radu spune:

  Cei care gandesc altfel decat cel care trage locomotiva blogului, nu sunt bineveniti..Iti urez succes la adversai mai usori Logosfera, pentru ca nu cred c-am fi terminat vreodata -prefer sa-i spun asa- discutia.
  Cu simpatie,
  Radu.

 25. logosfera spune:

  Radu, ti-am explicat foarte clar ca nu cobor stacheta pentru cunoasterea adevarului doar pentru ca asa vrei tu. „Argumentele” aduse de tine pot fi foarte bine aduse de un musulman sau de un martor al lui Yehova. Fiecare religios ascunde sub masca smereniei si a vorbelor mieroase, zeul in care crede. Ca sa pot spune „Nu” lui Mohamed, lui Joseph Smith sau lui Ron L. Hubbard trebuie sa ridic stacheta pentru ceea ce poate fi „Adevarul”. E problema ta ca datorita „standardului” meu ma simt nevoit sa zic „Nu” si lui Isus sau Moise.

  Discutia nici macar nu a inceput din punctul meu de vedere. Ti-am spus destul de clar ca o discutie trebuie sa porneasca de la idei de comun acceptate. Nu ader la epistemologia supranaturalista si revelata. Esti liber sa incerci sa ma convingi de puterea acesteia. Chiar te-am invitat s-o faci, iti amintesti?

  Ai preferat sa continui diatribele obisnuite. Ai spus in nenumarate randuri ca „adevarul” trebuie sa se conformeze unor criterii personale si ma acuzi pe mine ca nu vad adevarul? Ca tu „dovezile” tale trebuie sa se conformeze unor atribute stabilite aprioric? Cam ipocrit din partea ta, nu-i asa purtatorule al mastii smereniei? Faptul ca imi atribui vorbe care nu le-am spus („realitatea e cruda si superficiala”) arata doar lipsa ta de sinceritate (dorinta sincera de dialog) in acest demers.

 26. radu spune:

  1.Incerc sa fiu sincer.

  2.Ok, o sa-ti fac pe plac.

  De ce nu crezi in impuritatea omului? Gandeste-te, chiar si umbrit de natura scopului, si a timpului, el isi schimba forma permanent. Este ceva acum, pentru ca mai incolo sa se modeleze total complet, sau macar doar o parte. Nu este de ajuns asta, cat omul este „liber gravitational”.Tipul asta de libertate insemnand campul pe care opereaza liber, sub spectrul vointei, ingradit de „darurile” primite la nastere, de la cineva, de propria neputinta( sau fie ca tine, in mod total intamplator). Cert este ca nu el a ales sa primeasca ceea ce a primit la nastere.Pe scurt, el este o combinatie, intre libertate si ingradire. Altfel spus, libertate ingradita. Apoi, daca nu exista suflet, atunci putem face o clasificare de genul constient, subconstient, inconstient. Astea sunt lucruri clar distincte, care impreuna fondeaza psihicul unui om. Un om este atat de viu, pentru ca apoi sa moara-alt paradox. Nu poti simti veselia usoara, daca nu cunosti tristetea, si in acelasi fel- nu poti simti fericirea, extazul, beatitudinea, daca nu cunosti simetric tristetea, depresia ultragiata etc etc. Sunt egale in modul.Alta simetrie, alt paradox, alte lucruri distincte.
  Cred ca existenta omului nu ar fi venit daca ea nu ar fi fost situata pe un paradox. Pentru ca eterogenitatea lui vine tocmai ca cea care aduce viata. Daca totul ar fi omogen de la inceput, inghetat, care nu indeamna la miscare, atunci am fi morti si rezolvati de la inceput. Suntem impuri,complecsi, si ca sa intelegem ceva cu adevarat trebuie sa primim cu toata fiinta noastra.

 27. logosfera spune:

  🙂

  Vorbeam in primul rand de epistemologia revelativa. Caci ideile despre impuritatea omului de acolo vin.

  Apoi, nu inteleg la ce te referi prin „impuritatea omului”? Lipsa perfectiunii e una, impuritatea e alta. Nu suntem facuti dintr-un singur tip de molecula asa ca nu suntem puri.
  Viata si moartea nu sunt un paradox deloc. Ce are inceput, are si sfarsit. E ceva absolut normal.
  Fericirea si tristetea nu sunt in simetrie. Moarte este lipsa vietii, dar fericirea nu este lipsa durerii astfel ca nici aici nu e un paradox. Un nou-nascut poate fi fericit fara sa fi simtit depresia. De fapt stiinta ne arata ca in momentele de fericire si depresie se genereaza tipuri diferite de substante. Desi argumentul asta din realitate nu stiu cat de relevant este pentru tine. Poate aprecierea subiectiva a fericirii depinde de aprecierea subiectiva a suferintei, dar nu cred ca asta incercai tu sa ma convingi.

  „ca sa intelegem ceva cu adevarat trebuie sa primim cu toata fiinta noastra.” E ilar sa aud asta de la cineva care a repetat de cateva ori ca Adevarul trebuie sa ii „convina” ca sa-l accepte.

  Comentariul tau poate are o forma frumoasa (desi nu o vad), iti provoaca placere si-l consideri, deci, adevarat. Dar pentru mine este lipsit de substanta. Este ceea ce in engleza se numeste gibberish.

 28. radu spune:

  Ultimul paragraf e pus cam degeaba.

  Penultimul la fel.

  Fericirea si tristetea nu sunt simetrice?!
  Este impropriu spus sa zici ca un nou nascut simte fericirea. Un nou nascut este doar un om in formare, nu are sentimente bine formate, el este permanent fericit, exceptie facand cazurile cand ii e foame,sete etc. etc. Fericirea lui depinde foarte bine de o stare diametral opusa, care isi face simtita prezenta prin inexistenta primeia. Asta inseamna ,Logosfera, amplitudine de sentimente, si pentru cei mari lucrurile stau cam la fel.
  Cei mai saraci cu duhul( daca spui tu ca sufletul e acelasi cu psihicul) nu sunt capabili sa simta gama vietii la o scara asa de mare. Pe masura ce ei trec prin suferinta, pot primi egalul in modul si pe partea pozitiva. Altfel, nu.
  Dar nu ai cum sa intelegi asta daca nu crezi nici macar ca viata si moartea sunt opuse(?!). Desigur ca viata omului incepe si se termina, tocmai datorita caracterului ei. Ori nu vrei sa intelegi si alt sistem, ori nu poti sa te adaptezi, desi spuneai ca vrei sa cunosti cat mai complet.

  Deja suntem cam off topic, si daca vrei sa continuam discutia o facem in particular, si ma gasesti. Desi, va fi greu.

  Radu.

 29. radu spune:

  P.S.: N-am zis niciodata ca Adevarul trebuie sa imi convina ca sa-l accept. Ci doar ca eu il vad placut. Si cred ca e asa, pentru ca „vad ceea ce sunt”. Fiecare isi merita soarta, nimic nu e incorect, si prin urmare, fiecare isi merita moartea. Cei armonizati cu ei insisi vor fi fericiti (sau vor ajunge in Rai), iar ceilalti nu(Iad). Moartea nu e decat regasirea fiecaruia in locul unde merita,unde isi gaseste ecoul propriului interior, „trierea” apelor.

  Radu.

 30. logosfera spune:

  „viata si moartea sunt opuse” … am spus ca moartea inseamna absenta vietii…
  Realitatea te contrazice din nou: sado-masochistii simt si placere si durere in acelasi timp (normal caci sunt alte tipuri de substante care se emit in creier) asa ca starea de fericire nu necesita absenta durerii. Nu zic unii ca sunt atat de fericiti incat ii doare?

  Multumesc de invitatie dar… nu, multumesc. Mai am multe de invatat din realitate iar timpul este scurt. Eram dispus la o discutie cu tine despre epistemologia revelativa. Ai ratat sansa de a ma converti la supranaturalism 😀

 31. claude spune:

  @radu
  Intrebarea mea era despre existenta raului intr-o lume a unui dzeu bun si drept. E pueril sa echivalezi raul cu suferinta de care vorbesti tu.

 32. Silviu Sh spune:

  @logosfera
  Analogia biblica se refera la autoritatea Olarului asupra obiectului pe care l-a modelat. Intre noi si Dumnezeu este acelasi lucru numai ca la scara mult mai mare.

 33. radu spune:

  @claude
  Exact Claude, mai citeste o data raspunsul:D

 34. logosfera spune:

  @silviush
  Nici n-am contestat autoritatea Olarului asupra obiectului modelat. Si omul creste animale si are autoritate asupra vacii din curte. Dar asa cum e o ineptie sa ca porcul taiat de craciun sa spuna despre stapanul sau ca e cel mai mare, frumos, destept, bun crescator de porci care a existat vreodata tot asa e o ineptie sa-ti dai cu parere despre „olar”. Pentru a putea fi un argument valid, analogiile trebuie sa fie cat mai complete. Nu e cazul aici.

  Spre exemplu, Zeus este un zeu care intervine in natura. Ca si Yehova. Tu nu crezi in Zeus si, deci nu ar trebui sa crezi nici in Yehova. Analogia insa nu e completa (Yehova se presupune ca este unic zeu, este omnipotent etc). Deci necredinta ta in Zeus nu poate fi un argument pentru a sustine necredinta in Yehova. (desi cine intelege de ce nu crede in Zeus, Poseidon, Thor, Allah etc va ajunge sa nu creada nici in Yehova).

 35. claude spune:

  @radu
  Sa intelg ca pentru tine 50 de milioane de morti in urma epidemiei de gripa din 1918(sa dau un exemplu la intimplare; desi e suficient sa te uiti la orice jurnal de stiri sa realizezi dimensiunile actuale ale raului ce se manifesta ceas de ceas in lume) fac parte din suferinta necesara pentru a „intretine viata spirituala”?

 36. radu spune:

  Da, Claude, in momentul in care cineva moare, se trage semnalul de alarma. E clar ca ceva s-a intamplat, ca „testarea” omului s-a incheiat, ca s-a luat deja o decizie venita pe cai divine. Exceptand moartea, suferinta venita la orice nivel are un rol foarte important in initierea fiecaruia. Este vorba de clasicul si mult pomenitul „invata, sa nu se mai repete”, care cred eu, este cel mai eficient. Dimensiunile actuale ale raului care se manifesta ceas de ceas, este ingrijorator, pentru ca inseamna ca si nevoia omului de a fi schimbat creste. Omul se departeaza din ce in ce mai tare de ce odata era instituit ca termen al „relegarii”.

  Eu, personal, recunosc am luat-o razna de multe ori. Suferinta a fost cea care m-a intors de fiecare data din drum, si care m-a facut sa-mi revin(ca exemplu). Insensibilitatea, de asemenea, tot prin suferinta se combate. Ingustimea mintii unora o fac sa o catalogheze ceva drept „rau” si atat, neconstientizand efectele ei pe termen mai lung.

  • Bogdan spune:

   Nu obisnuiesc sa critic pe internet dar deja nu ma pot abtine! Radu esti un egoist, atunci sper ca prin moartea ta sa ne intreti viata spirituala la toti! Vad ca va ametiti unu pe altu (Logosfera si Radu) cu argumente mai mult sau mai putin intuitive, dar va indepartati de la subiect. In primul rand fiecare gandeste ce vrea in lumea asta, poti crede orbeste intro religie sau poti sa cauti motive logice pentru a crede intr-o alta religie. Biblia e complicata dar Dumnezeu ar fi facut Biblia mai simpla stiind ca oamenii care o vor citi majoritatea au studii medii. Daca Dumnezeul tau ne-ar fi iubit cu adevarat ne-ar fi spus ce trebuie sa facem direct si fara ocolisuri ca sa ajungem in Imparatia Lui, nu dand exemple de violenta si razboaie in biblia lui ci vorbind cu drag. PUNCT. Pt ca un om fara studii, un taran de pe camp face exact ce scrie in Biblie, nu o interpreteaza, exemplu musulmanii…etc. De aia sunt atatea razboaie si rau pe pamant. Daca exista doar un Dumnezeu de ce exista atatea religii pe pamant? Asa ca consider ca Biblia a fost facuta cu rautate, pentru a ne incurca si mai mult in cautarea lui Dumnezeu. Nu cred ca Biblia a fost facuta de Dumnezeu si daca e asa inseamna ca a fost schimbata de foarte multe ori pe parcursul istoriei si nu precis de Dumnezeu. Radu daca „batalia a fost data in alta parte”, Dumnezeul tau, care e dragostea intruchipata, nu ar trebui sa ne lase sa ghicim care este calea lui ci sa ne explice exact ceea ce trebuie sa facem ca astfel in scurta duranta sa ne dam seama ca mergem pe drumul bun. Religia ta este scurta, nu imi da raspunsul la toate intrebarile mele existentiale. Probabil ca nu trebuie sa stiu cum sa ma cred la nivelul lui Dumnezeu..
   Daca Dumnezeu m-a facut dupa chipul si aparienta sa cred ca constiinta tot de la El o am si ar fi absurd daca mi-ar spune ca nu pot ajunge niciodata sa fiu ca El.
   Religia= spalare de creier. In primul tand trebuie sa fin total liberi. In al doilea rand trebuie sa fin buni, exact ca cele 10 porunci. Exista oameni buni si oameni rai. Cei rai sunt posedati de diferiti diavoli mai mult sau mai putin. Original toti suntem buni.
   Milioane de galaxii vedem pe cer care fiecare au milioane si milioane de stele, care la randul lor au mii si sute de planete care orbiteaza in jurul lor. Ar fi foarte foarte egoist din partea noastra sa credem ca suntem singurele fiinte vii constiente in tot Universul asta si Dumnezeu doar pe noi ne-a creat. HA-HA
   Si sunt la curent cu toate conspiratiile mondiale din ziua de azi: Anunnaki, Satanism, reptilienii, HAARP, Monsanto, illuminati y Noua Ordine Mondiala, MK-Ultra…………………..etc
   Dumnezeu nu poate fi cuprins cu mintea, ci doar cu sufletul,iar batalia se da in alta parte… Comentariu asta imi aduce aminte de vechile mele credinte: budismul. Dumnezeu este impersonal, restu sunt diavoli care se dau drept dumnezei si ne sug energia vitala, ne tin in vibratii joase creand frica, rautate, negativitate in lume.

 37. logosfera spune:

  @radu
  Esti rupt complet de realitate. Pe lumea asta exista criminali. Care ucid. Tu spui ca de fapt ei n-au vrut s-o faca ci ca le-a sunat ceasul victimelor.
  Hitler nu a fost vinovat de crimele holocaustului. Pur si simplu, pe cai divine, se luase o decizie in privinta a 6 milioane de evrei. Si marmota… Tu te auzi ce gandesti?
  Pe bune, iti recomand un consult psihologic.

 38. radu spune:

  :))…si am doar 17 ani. Trist,nu?

 39. claude spune:

  @radu
  Felicitari! Ai reusit sa-mi blochezi singurul neuron activ. Ingustimea mintii mele m-a obligat sa aleg un exemplu, epidemia de gripa din 1918, pentru a arata ca Natura e indiferenta la ce se intimpla in sinul ei(doesn’t give a fuck, pe romaneste) si de capul ei(adica e singura acasa;barbosul cel crud si repede varsator de singe din vechiul testament e bun si drept doar in mintea unora orbiti de „viata spirituala intretinuta prin suferinta”). Mergi cu domnul!

 40. Empoigne spune:

  @ pentru autorul textului.

  well n-am avut rabdare sa citesc tot ce s-a comentat, dar trag nadejde ca voi spune ceva nou.

  1. sunt ateu, dar nu-mi plac exagerarile de prost gust si comparatiile de amorul artei (destul de multe in comentariile celor care au postat), asa ca voi juca rolul avocatului diavolului (sau mai bine zis avocatul lui dumnezeu).

  2. pasajele alese de tine sunt din vechiul testament care se ghida dupa conceptia „ochi pt ochi si dinte pentru dinte”. in noul testament chestia asta a fost inlocuita cu faza „intoarce si obrazul celelalt daca te pocneste unul”.
  care este elementul care a provocat aceasta schimbare? Iisus. pana la Iisus nu exista conceptul de iertare (in marile religii de azi foarte greu se obtine iertarea sau chiar deloc). nu vad dc am vorbi despre un dumnezeu din vechiul testament (unul intransigent) cand el a fost upgradat prin iisus (stai linistit ca nici asta nu e prea bland daca nu te caiesti).
  andrei plesu spunea ca ingerii nu sunt genu` care sa-ti oblojeasca ranile si sa te dadaceasca, nu sunt nici bucalati, nici blonzi, nici frumosi, nici plini de gratie feminina. nup. ei sunt razboinici cu armuri si chestii de genu si n-au sex. deci nici dumnezeu nu e foarte bland si nu cunoaste prea bine mila (sentiment pur uman). in schimb lucurile s-au schimbat de cand dumnezeu a devenit om, s-a umanizat and shit (prin intermediul lui iisus). astfel a aparut iertarea, iar necesitatea imperioasa unei pedepse in schimbul unei greseli a fost temperata. intelegi?

  3. concluzia este ca si dumnezeu se schimba, doar ca la el nu putem vorbi de o schimbare in bine sau in rau. schimbare in bine comparativ cu ce? cu omul si nevoile lui de mamoshenie si dragalasenie si dadaceala (probabil am inventat cateva cuvinte pe parcursul ultimei fraze- „mamoshenie” nu cred ca exista, dar suntem intre prieteni, deci ne permitem derapaje lingvistice). schimbarea in bine pentru om ar fi urmatoarea: sex si voie buna plus heaven in the afterlife. dar stii cum se zice si cu pula in cur si cu sufletu` in rai nu se poate.

  o sa mai citesc ce ai mai scris pe aici.

 41. Empoigne spune:

  si totusi sunt interesante pasajele pe care le-ai ales. ideea e ca ar trebui sa nu te implici emotional in ceea ce susti (e greu cand vorbesti despre un subiect atat de sensibil cum este religia). eu am un prof de religie super care e in stare sa vada bubele crestinismului, sa vada ce e bun in alte religii si sa accepte si motivele ateismului. asta la nivel de discutie. in sufletul lui ramane fidel credintei pe care s-a angajat sa o slujeasca.
  oricum tipu` care preda religia la clasa mea ar fi un partener formidabil de discutie pe tema asta. poate chiar ti-ar zice „da, ai dreptate! nu stiu ce sa zic! m-ai blocat”.

  dar iti propun o alta tema de discutie, referitor la ateism. daca nu accepti teoria creationista despre lume atunci ce opinie ai asupra facerii lumii? ca pe mine ma framanta si nu stiu ce as putea sa raspund. poate ma inspiri tu. asta e subiectul in fata caruia ma blochez. iar faza cu accident in univers si cu big bang and shit mi se pare la fel de fabuloasa (poate chiar mai fabuloasa) decat insasi ideea ca dumnezeu a creat vacutele si calutii si gainusele and so on

 42. logosfera spune:

  @Empoigne
  1. Printre pasajele alea exista si unul din Noul Testament. Noul Testament are si el bubele lui (vezi pasajele in care Isus blesteama un smochin ca lui ii era foame iar bietul copac n-avea rod in anotimpul in care de obicei nu face fructe, sau cand Isus isi trimite discipoli sa fure un cap ca nu prea avea chef sa mearga pe jos). Mai multe pe evilbible.com
  2. Problema care tot incerc s-o ridic pe blogul asta nu este ca nu-mi convine cum e zeul biblic ci ca credinta este inconsistenta atat intern cat si cu realitatea. Spui ca Dumnezeu se schimba. Pai atunci e posibil sa se fi schimbat de la Isus incoace si crestinismul sa fie o mare prostie. Nu mai vorbesc ca perfectiunea care ii este atribuita lui Dumnezeu ar trebui sa-l faca pe acesta neschimbator.

  Nu stiu cat de ateu esti tu dar cred ca inca nu ti-ai asumat epistemologia naturalista care ar fi trebuit sa te conduca la ateism. Probabil ca esti ateu pentru ca „you don’t give a shit” (desi dupa comentariile tale ma indoiesc ca ti-e chiar asa indiferent). Cand vei intelege ca cunoasterea prin revelatie (mai ales prin revelatiile altora) nu este cunoastere adevarata nu vei mai avea astfel de dileme. Si nici n-o sa simti nevoia sa consideri „facerea lumii” drept alternativa acceptabila la incredibilul big-bang.

  Sa nu uitam una din premisele crestinismului (si a fiecarei forme de manifestare a acestuia): Este Adevarul. Daca tii tot timpul in minte chestia asta atunci trebuie ca acel Adevar sa treaca testele necesare. In Adevar nu e loc de bube. Proful tau de religie e posibil sa fie agnostic, deist sau chiar ateu si sa ramana preot pentru ca asta a studiat si asta stie sa faca. Probabil ca daca „nu ar ramane fidel credintei” ar muri de foame. In strainatate sunt preoti apostati care castiga bani de pe urma prelegerilor si cartilor privind „trecerea” la ateism, etc. Aici n-ar avea nici o sansa.

 43. silviu sh spune:

  @logosfera
  Pe porcul din curte nu l-am creat eu, asa ca nu e dator sa imi zica ca sunt cel mai frumos, destept, etc. dintre toti.

 44. logosfera spune:

  @silviush
  Cand am spus ca ai facut porcul din curte nu m-am referit la faptul ca l-ai fatat tu. Ci doar ca ai creat toate conditiile sa apara si sa creasca. Daca tinem cont si de acest amanunt, analogia cu lutul nu este valida.
  Nici olarul nu face vasul de lut. Nu el a creat ABSOLUT tot ce e necesar pentru a face fasul de lut, asa cum nici tu nu ai creat ABSOLUT toate conditiile necesare pentru aparitia porcului in curte.
  Deci pana la urma cum ramane: analogia nu e valida (conform primei tale interventii) sau analogia nu e valida (conform ultimei tale interventii)?

  PS: Michaelangelo spunea ca el nu sculpteaza ci doar inlatura din piatra materialul care nu e necesar. Deci nu se considera creator. Cine este creatorul vasului de lut? Olarul? Cel care l-a creat pe olar? Ma-sa, tac-su? Cel care a facut lutul? Apa care s-a amestecat cu pamantul ca sa faca lutul? Pamantul care s-a amestecat cu apa ca sa faca lutul. Gaseste o definitie „stabila” a notiunii de creator si apoi iti voi demonstra si in cazul acelei notiuni ca analogia nu e valida.

 45. plaguy spune:

  Vad aici destule argumente pro si contra postului, insa nu pot sa pricep de unde atata inversunare. Postul din punctul meu de vedere este prea lung si prea plictisitor pentru un om normal sa stea sa-l citeasca in intregime, pentru ca ajunge sa se plictiseasca. Ceea ce ma duce cu gandul la munca in zadar.
  Ideea, care vad ca este comuna pentru tot blogul, este punctul de vedere al detinatorului, insa as recomanda sa nu mai fiti asa de rigizi in gandirea altor posibilitati. Fiecare argument zarit aici are logica lui si pentru cei care vor sa-si imbunatateasca cunostintele e bine sa dea un ochi. A, si inca un lucru. O idee sau o conceptie este buna, din punctul meu de vedere, atata timp cat nu se exagereaza sau duce la extrem, ci cand se argumenteaza astfel incat sa aiba o logica cat de cat potrivita cu lumea in care traim, pentru ca traim intr-o societate si n-o putem ignora. Acestea sunt niste lucruri de care ar trebui sa tineti cont.

 46. Claudiu spune:

  Pentru atei.
  Faptul ca au fost atatia oameni omorati, faptul ca este suferinta in lume, faptul ca sunt „crestini” care nu au nici o treaba cu Dumnezeu, nu sustine cu nimic afirmatia ca Dumnezeu nu exista si ca daca ar fi o „forta” sau „o putere”
  nu ar fi Dumnezeul Bibliei.

  Stai in mijlocul unei strazi, vine un camion spre tine si spui „nu cred ca exista camionul acela”. Indiferent ca tu crezi sau nu, acel camion te va lovi si exista o probabilitate foarte mare sa nu mai vezi lumina zilei.

  Nu crezi ca exista Dumnezeu, sau nu vrei sa iti dai seama ca El exista? moartea vine peste orice om, chiar si peste Michael Jackson a venit, si va trebui sa stai in fata Lui, chiar daca o viata intreaga ai spus ca nu exista.

  Multumesc,
  o seara faina!

 47. logosfera spune:

  @claudiu
  Silviu nu mai face fata? A trimis un necromancer de nivelul 2? LOL.
  Suntem mai aproape de conceptie decat crezi tu. Si eu cred ca, daca Dumnezeul religiei tale exista, este ca un camion condus de un dement care vrea sa dea peste tine. 🙂

  Acelasi text pe care l-ai scris ar fi putut foarte bine fi scris si de un musulman. Cum insa zeul tau si cel al musulmanului sunt diferiti, si argumentele pentru existenta unuia sunt aceleasi cu argumentele pentru existenta celuilalt, nu exista o metoda pentru determinarea celui „adevarat”. Ca sa fiu corect fata de cele 2 concepte trebuie sa consider ca nu exista nici unul.

 48. Empoigne spune:

  now… poate cineva sa enumere cateva argumente solide gen 1 2 3 4 5 pentru care crede in dumenzeu? dar fara chestii invaluite si supra-mega-complexo-neinteligibilo- incomprehensibilo-inaccesibilo etc etc etc mintii umane. la fel si pentru cei care nu cred

 49. logosfera spune:

  @empoigne
  Ca orice concept/fenoment, dovezile pentru existenta acestuia trebuie sa fie prezentate de cel care avanseaza conceptul. Nu exista argumente suficient de solide pentru existenta lui Dumnezeu. Nici macar cele filozofice (prima cauza, argumentul ontologic etc) nu „tin prea multa apa”.
  Apoi, toate ideile de zei prezentate pana acum sunt inconsistente atat intern cat si cu realitatea.

  Nu eu trebuie sa spun de ce nu cred ci cei care emit ipoteza trebuie sa spuna de ce ar trebui sa cred. Dupa mii de ani de esecuri, ipoteza poate fi declarata cu incredere „moarta in papusoi”

 50. silviu sh spune:

  :)) Silviu face fata. Da nu se mai baga. Nu are rost… tot blogul tau e importiva lui Dumnezeu. Asa ca… sa ma dau eu peste cap ca sa demonstrez CE? Sa-ti demonstrez eu ca nu e bine sa scri un blog PRO RATIUNE (sub forma de ateism), pentru ca sa te fac sa scri unul PRO DVINITATE?

  NU. Nu e treaba mea sa fac asta. Daca Dumnezeu se va indura de tine, o va face fara sa zic eu ceva.

  De-asta „nu mai fac fata”

  P.S. – Claudiu are dreptate. Numai ca mintea ta iti spune: „Nu, e prea simplu, trebuie ceva mai complicat!” 😉

 51. logosfera spune:

  Blogul meu este impotriva conceptelor inconsistente si irationale despre Dumnezeu. Ca al tau intra in categoria asta, nu e problema mea, nu?

  Dumnezeu nu se indura de zeci de mii de copii care mor in Africa de foame. Nu vad de ce ar trebui sa-mi acorde mie atentie. Stiu ca, pentru crestini, e o chestie normala sa se simta buricul pamantului. Nu e cazul meu.

  Briciul lui Occam spune ca universul fara Dumnezeu e mai simplu decat cel cu Dumnezeu. Deci, complicaciunea e in curtea voastra. Voi spuneti „e prea simplu ca atomii sa formeze molecule care sa se organizeze ca viata, e nevoie de un creator care sa creeze atomii in asa fel incat sa se combine in molecule si apoi sa formeze viata”

 52. radu spune:

  Logosfera, surprinzi negativ cu fiecare post.
  @ Silviu Sh
  Corect, eu am renuntat de mult sa mai vorbesc. Si asta pentru ca in primul rand, tine de orgoliul lui sa nu ne accepte. A scris sute de posturi despre acelasi lucru( ce obsesie 8-|, si toate astea doar ca sa reactioneze negativ la ceva, nu e nimic constructiv in toate astea), si daca ne-ar accepta pe noi si-ar admite munca lui ca fiind in zadar…
  So, sa ne preocupam de lucruri adevarate, si in timp ce pentru el simpla supravietuire ramane cheia la orice ( Pe care Dumnezeu, barbarul ,nu o da celor din Africa), noi ne putem ocupa de ceva cu adevarat constructiv.

  • Marius spune:

   Salut,
   Am citit toate comentariile de pana acum.
   Din pacate/fericire toti sustinatorii lui dumnezeu sunteti inconsistenti. Am mai auzit ca anumite lucruri in relatia cu dzeu tin de ceea ce nu se vede, de inefabil, de obscur de bla bla. Din pacate/fericire asta este o tampenie, zic eu. Exact cum logosfera explica intuitia, incercati sa explicati si voi, va rog, revelatia.
   Inconsistenta este: spui ca dzeu nu poate fi cunoscut prin ratiune, e nevoie de suflet de „intuitie”, de credinta etc. Dar apoi vii cu argumentari care tin exact de ratiune. Adica tu vrei ca sa il inteleg pe dzeu prin prisma ta, dar tu folosesti argumente rationale (gandire cu creierul adica:)) ca sa ma convingi de ceva pe care nu il poti cunoaste decat prin „intuitie”… pfff, am obosit. Universul chiar este mai complicat daca exista dumnezeu.
   In privinta stiintei: da, e clar ca nu cunoaste totul, scopul ei este de a descoperi. Ceea ce este un proces continuu si nu lipsit de erori.
   As vrea sa te intreb, radu, tu ce cunosti pana acum in viata ta?

 53. radu spune:

  P.S. Varianta lui Dumnezeu este mult mai simpla, pentru ca raspunde la extrem de multe intrebari care in stiinta inca sunt pe lista de asteptare.
  Moleculele de care vorbesti tu, trebuiau create de cineva asa-i? Sau erau pur si simplu dintotdeauna?;))

 54. radu spune:

  Nietzsche spunea ca lumea se bazeaza pe principiul „actiunii si reactiunii”( Si nimeni nu mai poate contrazice asta).
  Se confirma inca o data, ca romanii raman un popor care doar reactioneaza la diferite lucruri.

 55. […] sa le apere si sa le propovaduiasca. Si nu ma refer la cele din biblie, pentru ca si alea sunt dubioase din punct de vedere moral, ci la cele ale personajului Iisus. Daca nu esti in stare sa-ti formezi conduita morala macar […]

 56. logosfera spune:

  @radu
  a reactiona negativ la prostie si indoctrinare e un lucru pozitiv, nu crezi?
  cei care au incercat sa-l asasineze pe Hitler au raspuns negativ la „visul” lui Hitler. Si Stalin incerca sa construiasca ceva. Din nou, nu ai argumente; „construirea” nu inseamna neaparat ceva bun, asa cum nici „reactiunea” nu e neaparat ceva rau.

  in alta ordine de idei, un sociopat ignorant imi spune ca dezamagesc. de ce ar trebui sa ma afecteze chestia asta?

 57. radu spune:

  Nasol Logosfera, nu stii cand sa te opresti, eu sunt ignorantul cand tu, tumultului de argumente te opui prin indiferenta;)). Cat despre reactiune, am zis ca tu NUMAI asta faci, si atunci cand intalnesti originalitatea, o condamni prin anormalitate( pe mine m-ai trimis la psiholog=))). N-am zis-o ca sa te afectez, asa cum faci tu cu jignirile. Esti un contracurent care nu e in stare sa se adapteze la nimic( nu numai la ce pare a fi „rau”, asa cum „propovaduiesti” tu timp de sute de articole. Imi pare rau ca ti-am marit semnificativ numarul de hituri si de comentarii pt blogul tau;)). Eu nu sunt dintre cei intelepti, cei intelepti isi dadeau seama ca nu are rost un comentariu, si treceau mai departe. N-am zis-o ca sa te afectez, ci pur si simplu asa stau lucrurile.

  1.Stii cum se numeste cel care e incapabil sa se adapteze?
  2.Stii ca adaptarea tine de inteligenta, nu?
  3.Nasol.:(

  • Bogdan spune:

   Mai omule, si tot continui? am fost in religia ta si nu am primit nimic timp de ani de zile, ce vrei sa imi petrec viata asa si sa mor?Ce irosire de timp. Yo cred ca nu suntem aici pe pamant doar ca sa: muncim ca robii pentru altii, sa facem copii, sa mancam ca porcii, sa ne distram, sa ne lom masini si lucruri de lux si dupaia sa murim. Oh ce fericit is, is pe moarte dar m-am distrat si mi-am trait viata? Hai ma!! Yo vreau mai mult de la viata decat voi religiosii.
   PD: Inca ne desviem de la topic! Ma intreb de ce Dumnezeu nu a explicat cu intelegere, amor, si drag cum sa ajungem in imparatia Lui ci poruncind DIRECT sa ne omoram unii pe altii. Se pare ca ii place sangele. O fi reptilian Dumnezeul tau? Cautati pe google „yahweh reptilian”

 58. radu spune:

  Stii cu ce ce ocupa psihologul, nu? Orice om poate sa faca controale la psiholog, fara a avea o boala mintala. Iar tu, mai mult ca sigur te-ai referit la psihiatrie:)).

 59. logosfera spune:

  @radu
  argumentele pot fi valide sau nu. ti-am explicat ca argumentele tale nu sunt valide. evident argumentele functioneaza intr-un anume context. tu fiind sociopat normal ca argumentul „am traire spirituala, deci e normal sa sufere milioane de oameni ca sa existe conditiile vietii spirituale” ti se pare valid. acum inteleg de ce, pentru tine, argumentele tale „fac sens”.

 60. silviu sh spune:

  @radu
  Pe mine cel mai mult ma mira preocuparea ateilor pentru cei din africa, pentru nevoile oamenilor, pentru neregulile din lumea asta.

  @Logosfera
  Hei, sa fim seriosi. Gata, am gasit ce vina sa ii bagam lui Dumnezeu. Cum ziceti: „Na, ca de data asta nu mai are scapare. L-am prins cu greseala!” E pacat ca totusi, va veni o vreme, cand, tu, Logosfera, vei vrea sa devi crestin (pentru ca atunci vei vedea in lumina, prin adevarata ratiune pe care o da vederea lui Dumnezeu si realizarea practica a existentei lui) si poate va fi prea tarziu. Eu sper sa nu fie.

  Crede-ma ca ma rog pentru tine chiar daca pentru tine asta nu inseamna nimic.

 61. logosfera spune:

  @silviu
  spune-mi sincer ce i-ai raspunde unui musulman care ti-ar spune urmatoarea chestie:

  E pacat ca totusi, va veni o vreme, cand, tu, silviu, vei vrea sa devi musulman (pentru ca atunci vei vedea in lumina, prin adevarata ratiune pe care o da vederea lui Allah si realizarea practica a existentei lui) si poate va fi prea tarziu. Eu sper sa nu fie.
  Crede-ma ca ma rog pentru tine chiar daca pentru tine asta nu inseamna nimic.

 62. silviu sh spune:

  Nu as putea sa-i raspund nimic. (Sper sa nu fiu subiectiv)

  Cu toate astea insa, nu stiu in ce masura un musulman ar spune asta.

 63. logosfera spune:

  Nu are legatura in ce masura un musulman ar spune asta. Ai prezentat un argument si te-am intrebat ce ai raspunde daca ACELASI argument ar veni din alta parte.

  De ce nu ai putea sa-i raspunzi nimic?

  • Bogdan spune:

   Nu are rost sa ii mai pui pe oamenii astia sa gandeasca, au creieru spalat! Degeaba le spui sa studieze fizica, chimia biologia, istoria, arheologia, geologie sau geografie, egiptologia sau istoria religiilor, sau sa caute raspunsuri logice in Bilbia lor(pe care nu le vor gasi):)
   Am incercat si yo cu un prieten penticostal. Au mintea scurta si putina cultura generala. Sunt mai mult pasivi decat activi. Sunt in zona lor de Comfort.

   Sa ramana clar un lucru! Yo cred in Dumnezeu, dar cu logica. Unul singur nu mai multi, acelasi pt toate Universele.

 64. silviu sh spune:

  Raspunsul meu a fost din prisma faptului ca musulmanul cu greu accepta o alta invatatura. De aceea nu i-as raspunde nimic.

  Daca situatia ar fi putin diferita (adica ar fi receptiv)… i-as vorbi despre Isus Hristos.

  Dar pentru ca din cate stiu eu despre musulmani, ei sunt foarte indoctrinati cu invatatura lor, nu i-as fi raspuns nimic. As fi acceptat ce mi-a spus ca pe o provocare personala pentru a studia problema respectiva. Probabil as fi curios sa vad de ce mi-a vorbit asa (si din nouzic… cu toate ca un musulman nu ar vorbi asa… din cate cred eu).

  Astea sunt motivele.

 65. logosfera spune:

  @silviu
  Din nou, nu ma intereseaza ce crezi tu despre musulmani. Exercitiul era foarte simplu: trebuia sa te imaginezi in fata unui musulman care-ti „tranteste” un astfel de argument. Este interesant insa ca in fata unei astfel de „provocari intelectuale” reactiile tale sunt:
  1. crezi ca interlocutorul este indoctrinat si dogmatic (nereceptiv)
  2. in loc sa raspunzi la problema ai pune placa cu Isus

  Optiunea cu „provocarea personala” mi se pare ca ai pus-o acolo doar ca sa fii „polliticaly corect” pentru ca eu te-am pus sa te imaginezi in postura aia. Ai fi putut sa raspunzi provocarii fara sa fie un musulman in fata (pentru ca adevarul/falsitatea unei idei nu depind de persoana care o emite). Nu ai facut-o insa, pentru ca daca ai afla orice despre „musulmanul ipotetic” acelasi lucru l-ai afla despre tine.
  Daca ai fi fost curios sa vezi de ce un musulman asteapta cu nerabdare sa te vada in genunchi in fata lui Allah, cerand mila si indurare, ti-ai da seama ca acel musulman este un sadic sau un om lipsit de empatie. Si acelasi atribut ti s-ar aplica si tie. Daca ai fi raspuns provocarii si ai fi studiat problema, ai fi realizat ca argumentul pur si simplu musteste de stupiditate ai fi vazut ca aceeasi proprietate o are si argumentul tau.
  Ai preferat insa sa stai in cochilia ta si sa-ti imaginezi ca un astfel de musulman nu exista deci nu trebuie sa-ti pui problema.
  Daca ti se pare asa dificil incearca sa pui in locul musulmanului orice credicios vrei (mormon, evreu, shivaist, zeusit, etc) care crede intr-un zeu care difera de al tau.

  PS: cand vei intelege de ce respingi zeii altor religii, vei intelege de ce il resping si eu pe al tau.

 66. silviu sh spune:

  Vrei sa spui ca tu nu te gandesti personal deloc la provocarile care apar chiar si pe site-ul tau? Eu cred ca deja o faci. Incerci sa gandesti si mai profund problema, ca sa descoperi ce argumente poti sa mai aduci. De-asta am spus si eu acolo asa.

  Cat despre oricare alt fel de credincios care imi pune aceeasi problema in fata, as reactiona la fel. Adica: nu as spune nimic. De ce? Raspunsul e intr-un alt comentariu de-al meu (de fapt mai devreme ii dadusem copy si apoi am uitat sa-l lipesc mai jos).

  Si anume: ” Asa ca… sa ma dau eu peste cap ca sa demonstrez CE? Sa-ti demonstrez eu ca nu e bine sa scri un blog PRO RATIUNE (sub forma de ateism), pentru ca sa te fac sa scri unul PRO DVINITATE?

  NU. Nu e treaba mea sa fac asta. Daca Dumnezeu se va indura de tine, o va face fara sa zic eu ceva.

  De-asta “nu mai fac fata””

 67. logosfera spune:

  Argumentele pe care le aduci tu in sustinerea lui Yehova (varianta ta) pot fi aduse de un musulman in sustinerea lui Allah. Din acest motiv trebuie sa acord ambelor concepte de Dumnezeu aceeasi „nota”, pentru a nu fi partinitor. Fie ambele sunt adevarate, fie ambele sunt false.

  Dumnezeu, chiar daca exista, poate fi unul care apreciaza ratiunea si nu credinta. Faptul ca tu ma ameninti ca va veni o vreme cand ma voi ruga in genunchi ca nu am avut credinta spune foarte multe despre tine. Asa cum ar fi spus si despre musulmanul imaginar care ti-ar fi spus acelasi lucru.

  As putea sa scriu un blog PRO DIVINITATE in care divinitatea este Zeus sau Allah. Mesajul blogului ar fi fost pentur tine acelasi: „Zeul in care crezi tu nu exista”. Faptul ca nu intelegi ca exista o multime de zei din care as putea alege si ca „Divinitatea” nu este egal cu „Yehova” spune foarte multe despre puterea ta de a te pune in locul altora (lucru confirmat si de perplexitatea de care ai dat dovada in fata unui musulman imaginar).

  Iar un blog PRO RATIUNE este bine-venit intotdeauna, indiferent de forma. Dar tu esti adeptul formei fara fond, nu-i asa? Daca ratiunea nu are forma care-ti convine, atunci o arunci cu totul la gunoi.

  http://www.logosfera.ro/2009/03/crestinii-adevarati-nu-folosesc-aspirina/ … pentru ca aspirina este produsul ratiunii.

 68. Eva spune:

  Buna seara, Logosfera, un prieten mi-a „recomandat” blog-ul dumitale si recunosc ca am stat hipnotizata o mare parte a zilei citind (adevarat, nu complet)postarile despre religie si m-am oprit asupra acesteia.

  In primul rand sunt usor uimita de timpul investit in activitatea de a demonta imaginea de bunatate absoluta a lui Dumnezeu si in general de a demola „utilitatea” religie, care, din cate am inteles, „tampeste oamenii”.
  Nu inteleg ce castig ai de pe urma acestei investitii. Sa salvezi oamenii de la pieirea numita religie? Nu stiu daca te-ar linisti sufleteste sa stii ca ai „convertit” cateva suflete la alt Adevar – „naturalismul”. Ateii raman atei, crestinii raman crestini.

  In al doilea rand vreau sa ma refer putin si la comentariile lui radu, pe care le-am citit in mare parte si mai ales sa subliniez niste idei. Sunt de acord ca Dumnezeu nu poate fi cuprins cu mintea. Sa-l cuprinzi pe Dumnezeu cu mintea e ca si cand ai incerca sa cari cu galeata un ocean intr-o gropita facuta de tine in nisip. De aceea in mare parte oamenii care nu-L simt nu pot intelege nici Biblia si nici „Incurcatele cai ale Domnului”. Asta din simplul si banalul fapt ca omului profan nu i se reveleaza sacrul doar fiindca acesta dispune de intelect – pe care il considera, ce ironic, suficient! Intamplator, nici sfintii nu sunt tocmai cei mai lipsiti intelectual, ba dimpotriva, fiindca dogma religioasa (ma voi referi la cea pe care o am mai aproape-cea crestina) e pare-se destul de profunda si extrem de bine gandita. Ei, desigur, au o arma mai puternica decat cea mai ascutita minte – credinta.

  Deci de ce spun eu ca nu oricine are acces imediat la cunoastere fara credinta? Spre exemplu tu ti-ai luat greaua sarcina de a comenta pasaje biblice. Ce inseamna asta? Ca o persoana care nu-L cunoaste pe Dumnezeu comenteaza de la suprafata actiunile Lui. Acest lucru poate da gres ca in multe alte cazuri: ca atunci cand judeci un om fara sa-l cunosti, etc.

 69. Eva spune:

  In alta ordine de idei, iti lipsesc anumite cunostinte teolgice. Interpretezi ad literam pasajele biblice. Nici nu e de mirare, repet: nu ai facut teologia si nici nu-L iubesti pe Dumnezeu. De ce ai sta sa te adancesti in profunzimea unor pilde care la suprafata sunt strict barbare?

  Am sa ma refer la una, in mod special. Ai mentionat in treacat: „Noul Testament are si el bubele lui (vezi pasajele in care Isus blesteama un smochin ca lui ii era foame iar bietul copac n-avea rod in anotimpul in care de obicei nu face fructe”. Tu ai sugerat ca e dovada de comportament scandalos de necrestin: unde s-a mai pomenit ca Fiul lui Dumnezeu sa injure un amarat de pom??

  Uite o potentiala explicatie: „Smochinul cel neroditor a fost blestemat şi uscat apoi din pricina trufiei sale. Copacul fără roade este icoana omului mândru. El nu are decât frunze. El nu are decât umbră. El nu-şi pleacă crengile la pământ, ca şi copacul plin de fructe. El se ridică spre cer, ca plopul care are numai frunze. Omul mândru este urât şi lui Dumnezeu şi oamenilor. El nu se pleacă celui de jos. El nu mângâie pe cel căzut, căci nu se poate pleca la pământ. El nu hrăneşte cu nimic pe cel flămând, căci se îngreţoşează de dânsul. Omul mândru nu se poate mântui, de nu se va smeri. De aceea şi Hristos îl usucă prin blestem, ca să nu se mai mândrească cu frunzele sale; căci mai bine îl vrea pe om smerit şi plecat ca un olog uscat, decât ca un brad verde, dar mândru şi îngâmfat”.

  In ultimul rand mai spun atat: nu vreau sa-ti demonstrez nimic. Mi-am expus parerea si atat. Ca o ironie gratioasa, pilda cu smochinul cade exact la fix pe acest blog, este uimitor cum tocmai la ea ai putut sa faci referire.

  In speranta ca nu voi categorisita noua sociopata a blog-ului, iti urez o seara frumoasa si toate cele bune!

 70. logosfera spune:

  @eva

  ce as putea sa castig de pe urma acestei investitii? Oh, sunt atat de multe ca nu stiu cu ce sa incep:
  1. daca tara noastra devine o democratie seculara nu voi plati impozite sa umplu burtile mincinosilor in sutana
  2. n-o sa vad oameni amarati rugandu-se in genunchi duminica de duminica pentru bunastarea celor care-i batjocoresc (preoti, politicieni)
  … cred ca e suficient

  Nici tu nu-l cunosti pe Allah si nici nu ai facut teologie islamica si, cu toate astea, iti „permiti” sa crezi ca nu exista. Lista lunga de comentarii poate ca nu ti-a permis sa citesti ce am scris si celor dinaintea ta. Argumentele tale („cine nu-L simte nu-L poate intelege”) pot fi folosite si de musulman/mormon/evreu/whatever pentru a sustine existenta zeului sau. Cum zeii sunt diferiti trebuie sa-i tratez egal si sa consider fie ca exista toti (imposibil evident) fie ca nu exista nici unul.
  Legat de teologie, voi repeta ce a spus un internaut: intotdeauna exista cineva care stie mai multa teologie decat tine; cantitatea de nonsens pe care un om o poate „sti” despre nimic este infinta. E suficient sa vezi o dezbatere teologica intre un ortodox si un catolic ca sa-ti dai seama de asta.

  Credinta in Mos Craciun are si un copil. Vrei sa spui cumva ca credinta aduce vreun plus de cunoastere asupra realitatii?

  Chiar sunt curios cum as putea sa interpretez ad literam un text. Ar fi o premiera mondiala. Cat despre interpretarea ta despre blestemarea smochinului (nu-i asa ca ti-a spus-o un teolog, preot sau calugar? ) are o buba: e incompleta. In povestea smochinului este vorba despre un smochin care era in perioada in care oricum nu putea face rod (citeste intreg pasajul din Biblie, nu lua de buna tot ce zic oamenii imbracati in negru) pentru ca asa fusese creat de Dumnezeu (Dumnezeu a facut smochinii, nu?). Ca explicatia sa fie „valida” ar trebui sa fie vorba de un om care a fost creat de Dumnezeu in asa fel incat sa fie mandru. Si tot Dumnezeu il blesteama pentru ca l-a facut asa. Acum intelegi de ce spun ca zeul biblic are probleme la mansarda?

  Pentru ca te cheama Eva si ca ai vorbit de interpretari biblice iti recomand: http://www.logosfera.ro/2009/03/ateism-biblic-pacatul-originar/ . Enjoy!

 71. 4chanAnon spune:

  @logosfera

  „Ca explicatia sa fie “valida” ar trebui sa fie vorba de un om care a fost creat de Dumnezeu in asa fel incat sa fie mandru.” Omul a fost creat cu vointa libera(aici cred ca esti de acord si tu, daca e sa o iei in afara contextului teologic, desi de dragul argumentatiei vei gasi niste exceptii:P)Mandria este unul din posibilele efectele ale acestui liber arbitru cand este folosit aiurea.Astfel Dumnezeu l-a creat pe om cu potentialul de a fi mandru,dar „decizia” e a omului.Mda,am inteles,zeul biblic are probleme la mansarda,oameni cu liber arbitru,where does He come up with it?

 72. logosfera spune:

  @4chanAnon
  Nici tu n-ai citit Biblia? In povestea respectiva este vorba de un smochin care a fost facut in asa fel incat intr-o anumita perioada a anului sa nu aibe rod. In perioada aia, a fost blestemat. Atentie, nu este vorba de un smochin care are potentialul de a nu avea fruct intr-o perioada a anului ci care este fortat sa nu aibe fruct in acea perioada a anului. Pentru a fi valida explicatia cu mandria omului ar trebui sa fie urmatoarea: Omul care a fost creat de Dumnezeu sa fie mandru (si nu doar cu liberul arbitru de a alege sa fie mandru) a fost blestemat de Dumnezeu pentru ca e mandru. Problemele la mansarda raman… la mansarda.

  In alta ordine de idei, pentru ca vad ca liberul arbitru este tapul ispasitor pentru toate neconcordantele din Biblie iti recomand sa citesti pasajul din Biblie legat de pacatul originar.

 73. […] articol recent am listat o parte din atrocitatile divine din Biblie. Un crestin a incercat sa le explice (explicatia presupune utilizarea ratiunii) desi […]

 74. andrei spune:

  Ce faci tu prin blogul tau e ceea ce face satana de cand se stie…compromite pe Dumnezeu in ochii omului si pe om in ochii lui Dumnezeu..
  in rest…vezi cui slujesti, asa zis ” iubitor de adevar „..pt ca daca ai avea adevarul ai avea si libertatea si iubirea pt cei ce nu au…si nu ai mai musca ca un leu pe cei cel au sil propovaduiesc…nu uita ca sa murit pentru Hristos, si inca se moare. Daca vrei sa faci lucrarea tatalui minciunii, vei avea partea cu el, daca vrei sa cauti adevarul, il vei gasi…
  in rest numai maruntisuri scrii…
  …cum am mai spus..adevarul daca e adevar doar e si atat…fara demonstratii..se impune…
  …iti doresc sa ajungi la adevarul Hristos..macar ai curajul si intreabal sincer daca exista…
  ..daca esti cumva islamic sau filoislamic..corecteazama daca gresesc..cu,m tiam mai spus..cerceteaza duhurile..
  …sa ne rugamn unii pentru altii…si smerestete unde nu intelefgi si cere ejutorul…nu uita mintea care o ridici in slavi nu-ti poate da o logica asa cum o ridici tu in slavi…si nu tot ceea ce vezi si simti e neaparat si adevar..e si multa nalucire…atentie..

 75. logosfera spune:

  @andrei
  Se moare si pentru razboiul din Iraq. Vrei sa spui ca razboiul din Iraq e sfant? Sau e de la Dumnezeu? Se moare si pentru Islam. S-a murit chiar si pentru Hitler. Si ce daca.
  Poate te documentezi si tu in legatura cu erorile de logica. In felul asta nu vei mai fi victima celor care-ti prezinta argumente gresite.
  Daca repeti ca adevarul n-are nevoie de demonstratii asta nu inseamna ca la un moment dat el n-o sa aiba de demonstratii. Nu ti se pare ilogic ca, dupa ce-mi spui ca adevarul n-are nevoie de demonstratii sa-mi spui sa-l intreb pe Isus care e adevarul (adica sa cer o demonstratie, o dovada).
  In 2 propozitii ai reusit sa scrii 2 ineptii. Nici nu e de mirare ca pretinzi ca adevarul nu trebuie demonstrat. Pentru ca daca ar trebui demonstrat tu n-ai fi in stare s-o faci. Si atunci te ascunzi (si tu si cei care te-au invatat asta) dupa acest paravan. Daca n-as sti ca ai fost indoctrinat sa crezi asta te-as acuza de lasitate.

 76. flying spune:

  daca 1.DUMNEZEU NU EXISTA -> 2.EXISTA INTAMPLARE OARBA ,FENOMENE EXPLICABILE RATIONAL -> 3.NU EXISTA CONCEPTUL DE BINE SAU RAU ,CI DOAR DE INTAMPLARE SI PROBABILISTICA-> 4. CE PREZENTATI VOI AICI CU MII DE MORTI NU SUNT LUCRURI RELE CI DOAR INTAMPLARI NECONTROLATE DE NICI O FORTA CONSTIENTA SI SUNT REZULTATUL INTAMPLARII

  INTREBARE: DE CE PREZENTATI CA RAU CEVA CE NU E RAU CI E REZULTATUL FENOMENELOR NATURALE EXPLICABILE RATIONAL? NEEXISTAND DUMNEZEU INSEAMNA CA VOI PREZENTATI INTAMPLARI FIRESTI SI NORMALE INTR-O LUME IN CARE NU EXISTA FORTE SUPRANATURALE. -> TOT CE ATI PREZENTAT VOI AICI NU E CEVA RAU . CAND O SA NE PREZENTATI TOTUSI CEVA RAU ,DACA EXISTA ASA CEVA DESIGUR ? ASTEPTAM CU NERABDARE!

  http://93.152.172.97/dataup/ind-new.php?path=Satvorenito-prof.Kent.Hovind%2Fenglish/

 77. adun idei spune:

  …salutare.. cred că mulţi dintre voi daţi din taste fără să gândiţi.

  nu că în favorizez pe logosfera în situaţia de faţă ..însă a pus problema simplu:

  – din punctul tău de vedere (creştin) în vezi pe Dumnezeu-Yehova (same) ca fiind Adevărul….. te-ai născut într-o societare..într-o familie… care te cresc – la propriu.. cu bliblia ca abecedar. orice faci … o parte din idee îşi are originea în învăţăturile din biblie.. când creşti..ţi se pare totul ca fiind normal ce zice în biblie.. (ai văzut tu viermi într-un hoit … supăraţi?…chiar dacă ţi-e ţi se pare oribil..inadmisibil..pentru ei..e heaven| raţiune.) biblia spune că este rău să ucizi.. în mintea ta (că aşa este la copil..învaţă ce zic cei din jurul său)..chiar e rău să ucizi…

  – …din punctul tău de vedere (mulsulman)… faptul că te naşti într-o societate,familie..creşti împreună cu oameni care au primit şi au aceleaşi convingeri ca şi tine.. dacă un fraier care crede în altceva…începe să-ţi spună el ce crede de Dumnezeul Unic.. l-ai asculta?..de ce el ar avea dreptate iar întreaga societate în care trăieşti..nu ar avea dreptate?..de ce ar fi mai normal să las pe cineva să mă tragă cât de tare poate el în jos..să am o viaţă de sclav absolut..doar să nu gândesc rău..pentru că aşa spune biblia creştină…”întoarce şi celălalt obraz..”..

  …adică..dacă stăm bine să ne gândim..societatea asta este făcută pe baza..de evoluţie..mabipulezi ori foloseşti puterea… creştinul manipulează..musulmanul foloseşte puterea.

  …cine ar câştiga de pe urma manipulaţiei?..sunt destui..doar ei au adus dogma asta..ca să poată câştiga de pe urma proştilor care au credinţa că pe pământ merită să duci o viaţă cât de mizerabilă poate fi ea făcută de restul din jur..pentru un loc (where…?).. după moarte.

  cine ar câştiga de pe urma puterii….cealaltă forţă ?..frica este cealaltă forţă..când vezi 10000 de oameni care mor dintr-un foc,te-ai căcat pe tine la propriu..pentru că suntem obişnuiţi (creştinii) că atunci când tai o găină..e ceva normal..găina nu are suflet..e acolo ..respiră..simpte durere..ori fericire..doar ca să ai tu o masă bună într-o zi….DAR când omori un om..s-a schimbat foaia..pentru că e greu să-ţi omori semenul..

  …habar nu aveţi voi cât de controversate sunt lucrurile..pe parcursul anilor..câţi au trecut..fiecare mai luminat la cap au făcut ca lucrurile să mişte pe spatele fraierilor..gen cum erau faraonii egiptului..făceau piramide pe spatele sclavilor… sunt mulţi proşti care merg să vadă piramidele şi se minunează…oau..oau…faraonu X fu tare..faraonu Y mega tare…piramida lu faraonu Z…dar unul nu se gândeşte câţi oameni au murit ca să le facă..şi cât de chinuiţi au fost..că defapt..e meritul lor şi nu ar faraonilor care au rămas în mintea oamenilor..zeci..mii de ani..nişte rahaţi.

  ..analiză.. ..sincer nu-mi plac oamenii care gândesc încet..sau puţin..sau degeaba. cât vă scriu eu chestiile astea ..mă mai gândesc la alte 100 lucruri simultan… cred că am să scriu o carte.

 78. adun idei spune:

  triple post..but.. eu cred că ar trebui să ne adunăm câţica cu capul pe umeri şi să facem o nouă dogmă.. chestia cu zeii divini de până acum..s-au dus pe apa sâmbetei..

  nici-unul din miturile astea vechi..nu se mai arată oamenilor (la fel cum făcea şi Dumnezeu,Zeus,RA, etc..odinioară..când stăteau de vorbă cu oameni aleşi..)

  ..trebuie creat un mit de actualitate..ceva ce nu a mai fost..poate o specie de extra-tereştri.. care ne-au creat şi vor să vadă cum evoluăm :P.. o muşuroi de furnicuţe :))

  suntem ireal de tâmpiţi..mă mir că suntem fericiţi că am descoperit..tehnologia :))

  • logosfera spune:

   Nu stiu cat de fericiti suntem cu tehnologia. Eu zic ca, per total umanitate, tehnologia nu ne-a facut cu mult mai fericiti.
   Sigur, unii o duc mai bine, au un nivel de trai incredibil pentru cineva din secolul 19. Fericirea e mai degraba o stare de spirit decat o stare de fapt.

   Plus de asta, „the pursuit of truth” mi se pare un ideal superior fata de „the pursuit of happiness”.

 79. […] Pentru cei mai moderati dintre credinciosi, care se prea poate sa fie oripilati de cele de mai sus si nu cred ca citatele i-ar apartine atotcunoscatorului parinte, ii rog doar sa foloseasca functia de search a google-ului (si nu numai, ca mai sunt si alte motoare de cautare) si/sau in principiu sa arunce un ochi peste “Ridicarea casatoriei la inaltimea de taina”. De cele mai multe ori insa, pusi in fata in fata cu “adevarurile” teleportacului Arsenie Boca, credinciosii prefera, in stilul lor atat de cunoscut, sa recurga la atacuri agresive, suburbane, fara a aduce insa argumente, sau a folosi unele de-a dreptul puerile/imbecile. Dovada o gasiti in discutiile spumoase de aici si nu numai […]

 80. […] compilatie a multor acte de morala si dragoste crestineasca din Biblie se gasesc si pe logosfera.ro cu tot cu pasajul pe care il puteti cauta in “Cartea Cartilor” personala (pana si eu ca […]

 81. Bogdan spune:

  V-as recomanda o pagina sa cititi dar mi-e frica sa nu fac spam aici. La revedere.

 82. […] sau a folosi unele de-a dreptul puerile/imbecile. Dovada o gasiti in discutiile spumoase de aici si nu numai […]

Lasa un comentariu